Nove knjige

Jezikoslovna razlikost

Branka Tafra

Jezikoslovna razlikost

23,89 € (180,00 kn)

Khora

Damir Barbarić

Khora

11,90 € (89,66 kn)

Kroz strane stranice

Luko Paljetak

Kroz strane stranice

26,90 € (202,68 kn)

Stvaralački opus Igora Zidića

Stvaralački opus Igora ...

18,58 € (140,00 kn)

Tragičari

Agrippa d'Aubigné

Tragičari

29,00 € (218,50 kn)

Dijalozi o prirodnoj religiji

David Hume

Dijalozi o prirodnoj ...

11,95 € (90,00 kn)

Gramatika španjolskog jezika

Marko Kapović

Gramatika španjolskog jezika

46,45 € (350,00 kn)

Hrvatska glagoljica

Josip Bratulić

Hrvatska glagoljica

23,89 € (180,00 kn)

Lirika jedne Atlantide

Juan Ramón Jiménez

Lirika jedne Atlantide

15,93 € (120,00 kn)

Općinski pjesnik

Pavao Pavličić

Općinski pjesnik

19,90 € (149,94 kn)

Republika stiha

Krešimir Bagić

Republika stiha

19,90 € (149,94 kn)

Dvadeset pjesama o ljubavi i smrti

Ranko Matasović

Dvadeset pjesama o ...

12,90 € (97,20 kn)

Metuzalemova svjetiljka

Viktor Pelevin

Metuzalemova svjetiljka

19,91 € (150,00 kn)

Perla

Perla

17,25 € (130,00 kn)

Drame i pjesme

Antun Sasin

Drame i pjesme

23,89 € (180,00 kn)

Junačke pjesme iz Šipanske Luke, Dubrovnika, Konavala i Orašca

Baldo Melkov Glavić

Junačke pjesme iz ...

33,18 € (250,00 kn)

Mala knjiga arhitekture

Zvonko Pađan

Mala knjiga arhitekture

13,80 € (104,00 kn)

Preskočene niti

Leo Rafolt

Preskočene niti

18,58 € (140,00 kn)

Teksture i strukture

Mario Kolar

Teksture i strukture

23,90 € (180,07 kn)

Trn s Kupreške visoravni

Srećko Matko Džaja

Trn s Kupreške ...

15,93 € (120,00 kn)

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori