Autori

Cvjetko Milanja

Cvjetko Milanja

Hrvatski književni povjesničar i teoretičar,  književni kritičar i urednik rođen je 7. rujna 1943. u Zaglavu na Dugom otoku. Gimnaziju je završio u Zadru, a studij jugoslavistike i talijanistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao (1975) i doktorirao (1978). Na istom je fakultetu od 1976. do umirovljenja 2008. predavao noviju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku (od 1997. kao redoviti profesor). U razdoblju od 2008. do 2013. bio je znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu.

Značajna su mu djela: Struktura i vizija Tadijanovićeve poezije (1976), Alkemija teksta (1977), Užas jedne moći (1985), Jakša Čedomil (1986), Janko Leskovar (1987), Doba razlika (1991), Hrvatski roman 1945–1990. (1996), Slijepe pjege postmoderne (1996), Pjesništvo hrvatskog ekspresioniz­ma (2000) popraćeno istoimenom antologijom (2002), Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000., knj. 1–4 (2000–2012), Iz mjesta čitanja u prostor pisa­nja (2006), Hrvatsko pjesništvo 1900–1950., knj. 1–2 (2008. i 2010), Biće samosti ili književno djelo Petra Šegedina (2009), Čemu intelektualci u postmoderno doba (2011), Konstrukcije kulture (2012), Pitanjaška ideja književnosti (2014).

Cvjetko Milanja bio je lektor i gost profesor na raznim europskim sveučilištima. Objavljuje kritike, oglede, studije i rasprave u stručnim i znanstvenim časopisima te kulturnim listovima. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Knjige