Autori

Šime Vučetić

Šime Vučetić

Pjesnik, esejist, književni povjesničar i kritičar Šime Vučetić rođen je 21. ožujka 1909. u Veloj Luci na otoku Korčuli. Pučku školu završio je u zavičaju, četiri razreda niže gimnazije (realke) 1925. u Splitu, te učiteljsku školu 1929. u Dubrovniku.

Od 1929. do 1941. učiteljevao je po dalmatinskim selima (Kneže kod Korčule, Zavojane kod Vrgorca, Srinjine u Poljicima, Rupotine kod Klisa). Tijekom Drugoga svjetskog rata boravi u Splitu, pa u izbjeglištvu u Italiji i El Shattu. Vrativši se 1945. u Split postaje članom kulturne rubrike novopokrenute »Slobodne Dalmacije«, potom upraviteljem Gradske knjižnice te dramaturgom Narodnog (sic!) kazališta. Pokrenuo je »Kazalište«, list za scensku umjetnost i kulturu, i bio suosnivačem kulturno-umjetničkog društva Ivo Lozica.

Godine 1947. seli zauvijek u Zagreb, gdje je postavljen za upravitelja Radničke biblioteke te urednika nakladnog odjela »Glasa Rada«. Od 1950. do 1957. urednik je u nakladnome poduzeću Zora, a od 21. ožujka 1964. profesionalni književnik. Umro je 30. kolovoza 1987. u Zagrebu, a sahranjen u Veloj Luci.

Objavio je sljedeće knjige pjesama: Svanuća (1939), Pjesme Ilije Labana I. (1939), Pjesme Ilije Labana II. (1940), Knjiga pjesama (1948), Pjesme Ilije Labana (izbor, 1952), Ljubav i čovjek (1955), Voćka u teatru (1956), Na svome (izbor pjesama, 1958), Rude na ogledalu (1959), Putnik (1964), Pjesme (izbor, 1969), Iza pozornice (1971), Pjesni razlike (1976) i Svjetlost u rudniku (opsežan izbor, 1980), Vrag ti je dug život: poezija – roman (1981), Ti si to ovdje (1982), Libro Dubaja Marusa (1984). Vučetić je objavio i književnokritičke knjige: O našoj dramsko-kazališnoj kritici (1949), Čovjek u razvalini (1956), Krležino književno djelo (1958), Između dogme i apsurda (1960), Hrvatska književnost 1914 – 1941. (1960) i Granice (1964).

Izbor iz sveukupna djela (priređivač Ante Stamać) objavljen mu je 1976. kao 127. knjiga u nizu Pet stoljeća hrvatske književnosti.

Knjige

Izabrane pjesme

Izabrane pjesme

122 str.

2013.