Autori

Patrice Canivez

Patrice Canivez

Francuski filozof (rođen 1957), redoviti profesor etike, filozofije politike i povijesti političke misli na Sveučilištu Charles de Gaulle u Lillu, gdje je, među ostalim, bio i voditeljem dok­torskih studija (2002‒2005) te pročelnikom Odsjeka za filozofiju (2013‒2016). Utemeljitelj je i direktor Instituta »Eric Weil« na istome sveu­čilištu (od 2000). Glavni je urednik biblioteke »Phi­losophie« sveučilišne izdavačke kuće Presses Universitaires du Septentrion te vanjski član uredništva međunarodnoga časopisa za filozofiju »Philosophy and Social Criticism«. Kao gostujući profesor predavao je filozofiju na sveučilištima u SAD-u, Brazilu, Rumunjskoj i Burkini Faso.

Autor je niza radova o filozofima Ericu Weilu, Hanni Arendt, Paulu Ricoeuru, Aristotelu, Hegelu i Rousseauu. Također, objavio je i više tekstova u kojima propituje suvremene teme, problemski usredotočene na pitanja »obrazovanja građanstva, transformacije države i nacije u kontekstu globalizacije, te na pojam 'transnacionalne demokracije'. Bavio se i pojmom nasilja i uvjetima za razvijanje nenasilnoga političkog djelovanja. Pisao je i o političkoj argu­mentaciji, a u posljednje vrijeme i o postupcima primjene kompromisa« (D. Barbarić). Desetak članaka posvetio je i ratu u bivšoj Jugoslaviji i francuskoj politici na Bal­kanu.

Među objavljenim knjigama ističu se Edu­quer le citoyen? (Odgojiti građanina?) iz 1995. koja je prevedena portugalski, albanski, bosanski, grčki, korejski jezik i hrvatski jezik (Durieux, Zagreb 1999); Weil, 1999; Qu’est-ce que la nation? (Što je nacija?), 2004; Qu’est-ce que l’action politique? (Što je političko djelovanje?), 2013.

Knjige

Što je nacija?

Što je nacija?

122 str.

2017.