Autori

Krešimir Mićanović

Rođen je u Brčkome 1968. Predaje kao izvanredni je profe­sor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Objavio monografiju Hrvatski s naglaskom: Standard i jezični va­rijeteti  (Disput, 1. izd. 2006., 2. izd. 2008) te Hrvatski pravopis (u suautorstvu s Ladom Badurina i Ivanom Markovićem).

Priredio je knjigu Brozovićevih članaka objavljivanih u Telegramu  (Dalibor Brozović, Jezik današ­nji 1965–1968, Disput, 2016). Kao voditelj Zagrebačke slavističke škole od 2009. do 2012. uredio je više zbornika i knjiga u njezinu izdanju. Sudjelovao je u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Objavljuje u domaćim i inozemnim publikacijama.

Knjige

Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis

662 str.

2008.

Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis

662 str.

2007.