Autori

Sanja Nikčević

Sanja Nikčević

Teatrologinja i kazališna kritičarka, rođena 1960. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakutetu u Zagrebu. Redovna je profesorica i voditeljica teorije na Odsjeku za kazališnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku, gdje je bila voditeljica Odsjeka (2007‒2009). Predavala je na Katedri za književnost engleskog jezika Filozofskog fakulteta u Osijeku (2003‒2007) te je dvije godine bila i voditeljica tog odsjeka (2004‒2006), a na doktorskom studiju iz književnosti istog fakulteta vodi dramski modul. Predaje kolegije o američkoj i britanskoj drami, kazališnoj kritici te povijest drame i kazališta.

Predsjednica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara kojemu je bila i tajnica u dva mandata. Članica je Glavnog odbora Matice hrvatske i aktivna članica brojnih hrvatskih i međunarodnih udruga kritičara i teatrologa (primjerice, dva je puta bila članica Upravnog odbora svjetskog ITI-ja).

Dvostruka je dobitnica Fulbrightove stipendije: New York (1995) i Santa Barbara (2002).

Bila je viša savjetnica za kazalište pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, a osnovala je te deset godina (1994‒2004) vodila Hrvatski centar ITI-UNESCO unutar kojega je uređivala Biblioteku Mansioni i bilten »Hrvatska drama«, i danas jedino glasilo o hrvatskom kazalištu na engleskom jeziku.

Bila je urednica časopisa Kazalište (AGM, Zagreb, 1999‒2002), a pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku pokrenula je i uređivala Biblioteku Ars Academica (2009‒2013).

Kazališne kritike pisala je u »Večernjem listu« i »Vjesniku« a danas u »Vijencu«, »Hrvatskom slovu« te za web portale (bitno.net).

Objavila je više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka u svjetskim časopisima (SSEP, PAJ, NTQ) te sudjelovala na brojnim simpozijima u zemlji i svijetu.

Urednica je pet antologija: Antologija američke drame I i II, Zagreb 1993; Antologija suvremene hrvatske drame, Skopje 2003; Antologija ratne drame 1991‒1995, Zagreb 2011; Antologija hrvatske ratne komedije 1991‒1997, Vinkovci 2013; Antologija hrvatske poratne drame 1996‒2011, Zagreb 2014.

Uredila je i zbornik na engleskome jeziku Theatre Criticism Today, Zagreb 2002.

Objavila je sedam autorskih knjiga od toga tri knjige o američkoj drami: Američka subverzivna drama ili simpatija za losere, Rijeka 1994; Afirmativna američka drama ili živjeli Puritanci, Zagreb 2003. te Gubitnički genij u našem gradu, Zagreb 2006. Dvije o hrvatskoj drami: Što je nama hrvatska drama danas?, Zagreb 2008, te prvu knjigu o kazališnoj kritici u Hrvatskoj: Kazališna kritika ili neizbježni suputnik, Zagreb 2011. za koju je dobila Nagradu Matice hrvatske Antun Gustav Matoš.

Knjiga o nametanju trendova u europskom kazalištu Nova evropska drama ili velika obmana, Zagreb 2005. dobila je nagradu za kazališnu esejistiku Petar Brečić, prevedena je na engleski jezik, (New Theater Quarterly, August 2005), slovački (2007) i bugarski jezik (2009), a nakon pet godina objavljeno je drugo izdanje te knjige Nova evropska drama ili velika obmana 2, Zagreb 2009, u kojem je osnovna teza dopunjena novim primjerima ali i objavljen dramatičan život prvog izdanja, naime navedeni su svi napadi i pohvale tog izdanja. Kao završetak svog dugogodišnjeg bavljenja temom ratne drame objavila je knjigu Kako prikazati ljudske rane na sceni, Zagreb, 2016. a u pripremi je i knjiga Drama, kazalište i Domovinski rat.

Predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ju je Redom hrvatskog pletera za doprinos razvitku i ugledu države te za dobrobit građana 2000. godine. Počasna je građanka grada Waterforda, CT, USA, a 2015.dobila je i Priznanje studentskog kapelana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku »za promicanje sinteze vjere, znanosti i umjetnosti umjetničkim i profesionalnim radom«.       

Knjige

Mit o Krleži

Mit o Krleži

206 str.

2016.