Autori

Mate Kapović

Mate  Kapović

Rođen 5. kolovoza 1981. u Zagrebu gdje je završio Klasičnu gimnaziju i studij lingvistike i kroatistike na Filozofskome fakultetu (2003).

Doktorirao je kod profesora Ranka Matasovića s tezom o rekonstrukciji baltoslavenskih osobnih zamjenica na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zadru (2007).

Od 2004. radi i predaje na Odsjeku za lingvistiku zagrebačkoga Filozofskog fakulteta, trenutno u zvanju izvanrednoga profesora

Objavio je četrdesetak znanstvenih članaka u domaćim i inozemnim časopisima te knjige Uvod u indoeuropsku lingvistiku (2008), Čiji je jezik?  (2011) i Povijest hrvatske akcentologije (2015). Pokretač je redovite godišnje međunarodne konferencije International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA). Bavi se lingvistikom (ponajviše slavistikom i indoeuropeistikom), akcentologijom, dijalektologijom i sociolingvistikom.

Knjige