Autori

Drago Štambuk

Drago Štambuk

Pjesnik i diplomat Drago Štambuk rođen je 20. rujna 1950. u Selcima na otoku Braču. Završio je Medicinski fakultet i specijalizaciju interne medicine te subspecijalizaciju gastroenterlogoije i hepatologije u Zagrebu. Godine 1991. postaje diplomatski predstavnik Republike Hrvatske u Velikoj Britaniji, potom u Indiji, Šri Lanki, Egiptu i mnogim drugim arapskim zemljama, Japanu i Južnoj Koreji, a trenutno u Brazilu, Kolumbiji i Venezueli.

Objavio je desetke knjiga poezije i antologija. Dobitnik je brojnih književnih, umjetničkih i mirotvornih priznanja, a književni mu je rad preveden na mnoge svjetske jezike. Član je Društva hrvatskih književnika te hrvatskog, engleskog i japanskog PEN-a.

Godine 1991. u rodnom mjestu utemeljio je jezično-pjensničku smotru Croatia rediviva, za koju se kontinuirano skrbi. Zalaže se za koineizaciju hrvatskoga jezika kroz, kako je naziva, zlatnu formulu hrvatskoga jezika ča-kaj-što.

Knjige

Što rade zmajevi

Što rade zmajevi

81 str.

2013.

Uklesano u planinama

Uklesano u planinama

114 str.

1999.