Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Rođen je 17. kolovoza 1947. godine u Kotor Varošu (Bosna i Hercegovina), gdje je polazio osnovnu školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a zatim je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1973. završio studij jugoslavenskih jezika i književnosti te komparativne književnosti

God. 1974. zapošljava se na Katedri za hrvatski standardni jezik, najprije kao lektor, zatim kao asistent, docent, izvanredni profesor, a od 1996. kao redoviti profesor. Umirovljen 2017., od 2018. professor emeritus.

Od 1984. do 1986. radio je kao lektor na Sveučilištu u Bochumu (Njemačka). Kao predavač gostovao je na sveučilištima u Oslu, Aarhusu, Leipzigu, Berlinu, Parizu, Beču, Grazu, Klagenfurtu, Trstu, Budimpešti, Szombathelyu, Pečuhu, Ljubljani, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Beogradu, Novom Sadu, Cetinju i drugdje.

Objavio je dosada više stotina radova s područja gramatike (osobito sintakse), stilistike, normativistike, općeg jezikoslovlja te povijesti hrvatskoga jezika i jezikoslovlja. Autorske su mu knjige Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku (1984), August Musić (1989), Hrvatska skladnja (1993, 2. izd. 2002), Kronika hrvatskoga jezikoslovlja (1993), Adolfo Veber Tkalčević (1993), Turopoljska čitanka (1994), Sintaksa hrvatskoga jezika – Hrvatski jezik 3 (udžbenik za gimnazije, 1995., 2. izd. 1998., 3. izd. 2000), Jezikoslovna sporenja (1997), Lingvistički komentari (1997), Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene (2000), Druga hrvatska skladnja (2001), Jezik i beletristika (2003, 2. izd. 2005), Gramatika hrvatskoga jezika (s Josipom Silićem, 2005, 2. izd. 2007), Filološki vjekopisi (2006), Sučeljavanja (2008), Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku (2008), Ogledi o jezičnoj pravilnosti (2010), Gramatička značenja (2013), Gramatika u riječima i riječi u gramatici (2016).

Za Matičinu ediciju Stoljeća hrvatske književnosti priredio je djela Frana Kurelca, Bogoslava Šuleka, Vinka Pacela, Adolfa Vebera Tkalčevića (1999), Ljudevita Jonkea (2015), Zlatka Vincea, Vatroslava Kalenića i Vladimira Anića (2018)

Knjige

Gramatička značenja

Gramatička značenja

294 str.

2013.