Autori

Mate ŠimundićMate Šimundić, sveučilišni profesor i jezikoslovac, rođen je 6. studenoga 1928. u župi Lovreć-Opanci nedaleko od Imotskoga.

Godine 1941. upisuje se u Franjevačku klasičnu gimnaziju u Širokome Brijegu, ali se ubrzo obitelj zbog rata seli u Vrpolje pa školovanje nastavlja u Slavonskome Brodu i Osijeku, gdje je godine 1949. i maturirao.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1953. hrvatski jezik i slavistiku, a 1965. i doktorirao s temom Govor Imotske krajine i Bekije, što je godine 1971. i tiskana u nakladi Akademije nauka Bosne i Hercegovine.

Odsluživši vojni rok, zbog svojih nacionalnih uvjerenja, odslužio je i devetomjesečnu zatvorsku kaznu, a te su ga neprilike pratile u Hrvatskoj sve do utemeljenja vlastite nam države.

Zbog toga se, nakon rada u školama rodnoga Lovreća, Đakova i, u razdoblju od 1960-1966., na Klasičnoj gimnaziji u Splitu, trajno preselio u Maribor.

Tako je od godine 1966. pa sve do umirovljenja profesor na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, gdje je predavao hrvatski jezik, dijalektologiju i povijesnu gramatiku. Objavio je dvjestotinjak stručnih i znanstvenih radova o jeziku i onomastici, a neki od njih prevedeni su na ruski, slovački, njemački, engleski i albanski jezik.

I sam je prevodio, uglavnom poeziju, s više slavenskih jezika.

Početkom devedesetih godina razvija plodnu i raznovrsnu suradnju u domovini, napose u književnim časopisima »Dometi«, »Hrvatska obzorja« i »Marulić«, a sudjelovao je i u brojnim znanstvenim skupovima o jeziku i oko jezika.

Za svoj znanstveni rad odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, a primio je i godišnju nagradu Splitsko-dalmatinske županije godine 1998.

Umro je 27. srpnja 1998. u 70. godini života u Radenskim Toplicama nedaleko od Maribora, gdje se oporavljao nakon operacije srca. Sahranjen je na groblju u rodnome Lovreću.

Objavio je sljedeće naslove: Govor Imotske krajine i Bekije, ANBiH, Sarajevo 1971. Rječnik osobnih imena, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1988., Rječnik suvišnih tuđica u hrvatskomu jeziku, Barka, Zagreb 1994., Đakovštinska toponimija, Ogranak Matice hrvatske, Đakovo 1995.,a posthumno mu je tiskana knjiga Hrvatski smrtni put, Ogranak Matice hrvatske, Split 2001.

Knjige

Rječnik osobnih imena

Rječnik osobnih imena

571 str.

2006.