Kontakt

Matica hrvatska

Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb

Centrala 01/4878-360
Faks: 01/4819-319
matica@matica.hr
Članstvo 01/4878-365 clanstvo@matica.hr
Ogranci 01/4812-422 ogranci@matica.hr
Odjeli Središnjice 01/4878-352 odjeli@matica.hr
Knjižara 01/4878-374 knjizara@matica.hr
Financije 01/4878-362, 01/4878-367
Faks: 01/4878-368
financije@matica.hr
Prodaja i marketing 01/4878-376, 01/4878-377 prodaja@matica.hr
Uredništvo nakladništva 01/4819-195 urednistvo@matica.hr
Uredništvo SHK 01/4819-195 urednistvo.shk@matica.hr
Uredništvo Vijenca 01/4819-312
Faks: 01/4819-322
vijenac@matica.hr
Uredništvo Kola 01/4819-195 kolo@matica.hr
Uredništvo Hrvatske revije 01/4819-195

hrvatska.revija@matica.hr

 Mediji                                  

+385 99 396 8255                 

mediji@matica.hr             

Matični broj: 3206505

OIB: 79893058381

Kunski žiro račun kod Agram banke, Zagreb - HR3324810001110106604

Devizni račun u Zagrebačkoj banci, Zagreb - IBAN: HR9623600001101517838, SWIFT: ZABAHR2X

Kontakt