Autori

Roberto Pane

Roberto Pane

»Arhitekt, urbanist, povjesničar arhitekture, teoretičar i praktičar konzerviranja, slikar, grafičar i fotograf Roberto Pane rođen je 23. studenog 1897. u Tarantu, gdje je proveo godine djetinjstva i dječaštva.299 Obitelj se 1912. preselila u Napulj, gdje je maturirao. U to je doba počeo pohađati atelijer kipara i grafičara Vincenza Gemita pa se i sam posvetio grafici. Maturirao je 1915. u kraljevskom liceju Genovesi u Napulju. Kao Gemitov učenik ilustrirao je svezak Canti Giacoma Leopardija, objavljen 1917. godine.…«.

Marko Špikić, »Roberto Pane«, pogovor Paneovoj knjizi Stari gradovi i nova izgradnja u Italiji od 1944. do 1966. (PDF)

Knjige