Autori

August Šenoa

August Šenoa

August Šenoa (1838–1881), hrvatski prozaist, pjesnik i dramatičar. Potječe iz ponijemčene obitelji češkoga podrijetla, studirao je pravo u Beču i Pragu, no zapostavivši studij radio je kao novinar, bilježnik i gradski senator, ravnatelj Hrvatskoga zemaljskog kazališta i urednik časopisa Vienac.

Okušao se u nizu književnih i novinskih žanrova, od kojih je neke, kao feljton (ciklus Zagrebulje), i utemelji o u hrvatskoj književnosti, dok je druge, primjerice roman, afirmirao.

Djelovao je kao kritičar, publicist i polemičar, i u dvadesetak godina rada do te je mjere utjeca o na hrvatsku književnost da se cijelo razdoblje u njezinoj povijesti često naziva »Šenoino doba«.

Najveći dio njegova opusa čine romani, od kojih i danas čitalačka publika cijeni one s povijesnom tematikom, kao Zlatarovo zlato, Seljačka buna i Kletva, dok kritika drži da su najuspjeliji oni u paradigmi realizma, kao Prosjak Luka, Prijan Lovro, Ilijina oporuka i Branka.

U romanima sa suvremenom tematikom fabule su redovno tako ispripovijedane da objašnjavaju vanjske i unutarnje motivacije likova, dok u povijesnim romanima obiluju zapletima i prožete su romantičnim nacionalnim zanosom.

I u pjesništvu, u kojem se istaknuo kao vješt versifikator, okušao se u mnogim književnim vrstama i oblicima, pišući romance, balade, sonete te ljubavnu, rodoljubnu, pobožnu i šaljivu liriku, slijedeći uglavnom uobičajenu poetiku romantizma. Čini se pri tome da su mu najuspjelije duže narativne pjesme s motivima iz povijesti (Propast Venecije, Petar Svačić, Šljivari) ili iz usmene predaje (Kameni svatovi, Kugi na kuća, Postolar i vrag), koje se odlikuju lakoćom izraza, gipkošću stihova i blagim humorom.

Napisao je i komediju Ljubica, s temom iz zagrebačkoga života, koja je nagovijestila prodor scenskog realizma u Hrvatskoj, a kao kazališni kritičar i prevoditelj mnogo je pridonio unapređenju književnog ukusa svoje sredine. Cjelokupno djelo čini ga najutjecajnijim i ponajboljim piscem hrvatske književnosti 19. st., uvelike zaslužnim i za afirmaciju domaćih pisaca kod čitalačke publike (Milivoj Solar, Književni leksikon, 2. izd., str. 462).Knjige

Izabrana djela I.

Izabrana djela I.

553 str.

2008.

Izabrana djela II.

Izabrana djela II.

605 str.

2009.

Izabrana djela III.

Izabrana djela III.

600 str.

2014.

Izabrana djela IV.

Izabrana djela IV.

460 str.

2014.

Izabrane pjesme

Izabrane pjesme

144 str.

1998.