Autori

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Rođen je 2. studenoga 1946. u Strizivojni (Županija osječko-baranjska). Prva četiri razreda osnovne škole završio je u rodnom selu, a četiri viša u susjednom Vrpolju. Nakon gimnazijskoga školovanja u Požegi, na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je jugoslavenske jezike i književnosti te ruski jezik i književnost. Godine 1971. izabran je za asistenta prof. Eduarda Hercigonje na Katedri za staroslavenski jezik (danas Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo). Bio je njezin predstojnik od 1992. do 2008. Magistrirao (1977) i doktorirao (1982) s temama iz jezika srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova. Od 1982. zaposlen je na zagrebačkome Filozofskome fakultetu kao docent, a od 1986. kao redoviti profesor. Posljednje predavanje studentima održao je 2017., a 2018. izabran je u zvanje professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu. Osim na matičnom, predavao je i na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Mostaru, Bochumu, Grazu i Pragu.

Bio je predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i organizator Prvoga hrvatskog slavističkog kongresa u Puli (1996). Od 1996. do 2010. bio je članom Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1998. izabran je za člana suradnika, a 2004. za pravoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
     Već dvadesetak godina iznimno je aktivan u radu Matice hrvatske kao njezin autor, urednik i dužnosnik: vršio je dužnosti odbornika (1999-2002., od 2010. do danas), glavnoga tajnika (1999-2002), potpredsjednika (2010-2014) i predsjednika MH (2014-2018). Utemeljio je i uređivao Matičinu biblioteku Inozemni kroatisti, a bio je i dugogodišnjim članom Uredničkog odbora središnje hrvatske književne edicije Stoljeća hrvatske književnosti za koju je 2012. priredio izbor iz djela Stjepana Ivšića.

Iz njegove bogate bibliografije izdvajaju se sljedeći naslovi:
     Tragom jezika hrvatskih glagoljaša
(1984), Opširnost bez površnosti (1988., 2. izd. 2006), Jedanaest stoljeća nezaborava (1991), Jazik otačaski (1995), Glasovi i oblici općeslavenskoga književnoga jezika (1993., 2. izd. 1995., 3. izd. 2000. pod naslovom Staroslavenski glasovi i oblici, 4. izd. 2003. i 5. izd. 2005. pod naslovom Staroslavenski jezik), Filološki razgovori (2000), Slovo iskona: staroslavenska/starohrvatska čitanka (2002., 2. izd. 2004., 3. izd. 2012., 4. izd. 2016., 5. izd. 2020), Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (s I. Jurčevićem, T. Kuštović, B. Kuzmićem, M. Lukić, M. Žagarom, 2004., 2. izd. 2009), Slavonske teme (2006), Jezik hrvatskih glagoljaša (2008), Po njemu si sve što jesi: antologija pjesništva o hrvatskome jeziku  (suautorstvo s Katicom Čorkalo, 2011), Novi filološki prinosi (2014), Izvori i rukavci  (2016), Matica hrvatska od 1842. do 2017. - kalendar rada i djelovanja (2018), (Raz)govori (2018), Izabrani filološki spisi (2019), Crtice o hrvatskom glagoljaštvu (2020), U potrazi za književnim jezikom (2021). U suradnji sa Zorislavom Lukićem objavio je prigodnu povjesnicu Matice hrvatske namijenjenu inozemnoj publici, izvorno objavljenoj u New Yorku (2018), a potom i u Zagrebu (2021).
     S Josipom Bratulićem napisao je trosveščanu monografiju Hrvatska pisana kultura od VIII. do XXI. stoljeća (2005–2008). Urednik je i jedan od autora kapitalne jezikoslovne edicije Povijest hrvatskoga jezika. Knjiga prva: srednji vijek (2009).  Priredio je petnaest knjiga te objavio devedesetak znanstvenih rasprava i osamdesetak recenzija.

Knjige

(Raz)govori

(Raz)govori

293 str.

2018.

Jazik otačaski

Jazik otačaski

172 str.

1995.

Josip Juraj Strossmayer

Josip Juraj Strossmayer

47 str.

2015.

Novi filološki prinosi

Novi filološki prinosi

390 str.

2014.

Slovo iskona

Slovo iskona

295 str.

2002.

Slovo iskona

Slovo iskona

321 str.

2004.

Slovo iskona

Slovo iskona

321 str.

2012.