Autori

Nikola Vončina

Nikola Vončina

Nikola Vončina rođen je u Šibeniku 1934. Diplomirao je 1957. na Pravnome fakultetu i na Odsjeku režije Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1986. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radio je kao asistent režije, dramaturg, redatelj i urednik na Radio-televiziji Zagreb, ravnatelj i dramaturg Zagrebačkog kazališta mladih, dramaturg i urednik na Drugome programu i u Dramskoj redakciji Televizije Zagreb, odgovorni urednik Umjetničkoga programa Hrvatske televizije, voditelj poslova sabiranja i izučavanja povijesne građe o Hrvatskoj radioteleviziji.

Književnim prilozima, stručnim i znanstvenim radovima s područja književnosti, teatrologije te povijesti i teorije radija i televizije zastupljen je u časopisima, zbornicima i leksikografskim edicijama. Bio je glavni i odgovorni urednik mjesečnika »Polet« i glavni urednik »Godišnjaka Hrvatske radiotelevizije«. Napisao je, dramatizirao ili obradio više tekstova za radijsku i televizijsku izvedbu.

Uz pedesetak radiodramskih režija ostvario je i više scenskih. Nagradu grada Zagreba dobio je za režiju radiodrame Krik Ivice Ivanca (1963) i za gramofonsku ploču i kasetu »Svjetla za daljine« s njegovim izborom poezije Dobriše Cesarića (1989).

Član je Društva hrvatskih književnika, PEN-a i Savjeta za kazalište, film, radio i televiziju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Objavio je sljedeće knjige: Odnosi (Novi Sad 1961), »Pod Mliječnom šumom« Dylana Thomasa u povijesti i teoriji europske radiofonije (Zagreb 1982), Radio Zagreb 1926.-1941. Prilozi za povijest radija u Hrvatskoj (Zagreb 1986), Hrvatska radio-drama do 1957. Komparativni pregled (Zagreb 1988), Kazalište, radio, televizija (Zagreb 1990), Osebujna dramaturgija (Zagreb 1993), Stvaralaštvo svjetskog ugleda (Zagreb 1995), Doba raznolikosti (Zagreb 1996), Dvanaest prevratnih godina: 1941-1953. Prilozi za povijest radija u Hrvatskoj II. (Zagreb 1997), Antologija hrvatske radiodrame I. (Zagreb 1998), TV osvaja Hrvatsku. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj III. (1954.-1958.) (Zagreb 1999), Antologija hrvatske radiodrame II. (Zagreb 2000), RTV Zagreb 1959.1964. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj IV. (Zagreb 2001), Najgledanije emisije 1964.-1971. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj V. (Zagreb 2003), Emisije RTV Zagreb 1964.-1971. Drugi dio. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj VI. (Zagreb 2005), Doba »krugovaša«. Ljetopis hrvatske radiodrame od 1964. do 1968. (Zagreb 2006), Doba inovacija. Ljetopis hrvatske radiodrame od 1968. do 1971. (Zagreb 2008), Hrvatske TV drame i serije. 1956-1971.(Zagreb 2011).

Knjige