Autori

Antun Šuljić

Antun Šuljić

Anton Šuljić rođen je 23. siječnja 1955. u Novalji na otoku Pagu. Osnovnu školu pohađao je u rodnome gradu, a na Klasičnoj gimnaziji u Pazinu maturirao je 1973. U razdoblju od 1973. do 1981. studira teologiju na Teologiji u Rijeci i na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je godine 1981., a potom studira njemački jezik i povijest umjetnosti na Filozofskome fakultetu u Zadru. Nakon diplomiranja 1986. radi kao profesor u zadarskoj sjemenišnoj klasičnoj gimnaziji.

U Zadru djeluje pastoralno te kao tajnik Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral, gdje uređuje liturgijsko-pastoralni list »Živo vrelo«.

Od rujna 1992. godine djeluje u Bogoslovskome sjemeništu u Rijeci kao vicerektor, zatim kao predavač na Teologiji u Rijeci te kao urednik radio emisije» Katolički vidici« na Radio Rijeci, a kasnije i kao pokretač i urednik mjesečnika Krčke biskupije »Kvarnerski vez«.

Od 1999. obavlja dužnost ravnatelja Informativne katoličke agencije (IKA), a od travnja 2002. je i pročelnik Tiskovnoga ureda Hrvatske biskupske konferencije (HBK).

Od rujna 2006. radi na mjestu pomoćnika ravnatelja u Kršćanskoj sadašnjosti u Zagrebu.

Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana i objavljuje u đačkim i studentskim listovima.

Objavljuje znanstvene i stručne tekstove, književne recenzije i likovne kritike, a priređuje i recitale te glazbeno-scenske prikaze. Priredio je i niz glazbenopoetskih recitala vlastitih skladbi i stihova.

Objavio je sljedeće zbirke pjesama: Triptihon duše, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1991., Sidro duše, Centar društvenih djelatnosti mladih, Rijeka 1994., Vjerovati radosti, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 1997., Nedovršine, vlastita naklada, Rijeka 1999. te zbirku čakavskih stihova Pinčokanje, Ogranak Matice hrvatske Novalja, Novalja 2003.

Objavio je i knjige radijskih meditacija Čavli u ogradi ili Skice za duhovnost svakidašnjice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002., kao i naslove Za križem u riječi i slici, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2005. i Križni put s Alojzijem Stepincem, Postulatura BI. Alojzija Stepinca, Zagreb 2005. Knjigu Vjerovati radosti u dopunjenom i popravljenom, te bogato ilustriranom izdanju objavila je Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2006.

Knjige

Izabranice

Izabranice

173 str.

2006.