Autori

Hrvoje Kačić

Hrvoje Kačić

Hrvoje Kačić (Dubrovnik, 1932), umirovljeni sveučilišni profesor i odvjetnik, stručnjak u području pomorskoga prava, izabran je kao nezavisni kandidat u prvi saziv Sabora Republike Hrvatske te je u njemu vodio Odbor za vanjsku politiku. Volonterski je sudjelovao je u izradi Hrvatskoga ustava, zatim u radu Komisije za izradu teksta Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i nacionalnih prava, Komisije za izradu državnopravnih akata za suverenu i samostalnu Republiku Hrvatsku, Komisije za utvrđivanje činjenica i okolnosti u svezi s naoružavanjem rezervnog sastava policije i obrane Hrvatske, Komisije za kontrolu prekida vatre u Republici Hrvatskoj, Radne grupe za izradu odluka i zaključaka o razdruživanju sa Jugoslavijom i drugim republikama dotadašnje države.

Predstavljao je Republiku Hrvatsku na nekoliko zasjedanja Konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Haagu tijekom rujna i listopada 1991, koja se održavala pod pokroviteljstvom Europske Zajednice.
U svojstvu predsjednika Odbora za vanjsku politiku predvodio je saborske delegacije u zastupanju Sabora u Parlamentu Vijeća Europe, Skupštini parlamentaraca NATO država i KESS—a te zasjedanjima parlamentaraca Srednjoeuropskc inicijative.

Od siječnja 1994. do lipnja 2001. obavljao je, također volonterski, dužnost predsjednika Državne komisije za granice Vlade Republike Hrvatske.

Knjiga U službi domovine predstavlja znatno proširenu inačicu engleskoga izdanja (Serving my country) objavljenog u nakladi Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ godine 2002. Knjiga je objavljena i na njemačkome jeziku (Mit der Wahrheit in die Welt), te na španjolskome jeziku (Al Servicio de mi Patria – Croatia Rediviva). U tisku je prijevod na ukrajinski te na poljski jezik.

Godine 2009. Hrvoje Kačić objavljuje knjigu Dubrovačke žrtve. Jugokomunistički teror na hrvatskom jugu 1944. i poratnim godinama, u izdanju Naklade Gea (2. izdanje 2010). U pripremi je knjiga Hrvatska Prevlaka u poratnim godinama.

Knjige

U službi domovine

U službi domovine

479 str.

2006.

U službi domovine

U službi domovine

493 str.

2011.

U službi domovine

U službi domovine

479 str.

2003.