Autori

Jevgenij Paščenko

Jevgenij Paščenko

Ukrajinski filolog, povjesničar, diplomat i promicatelj ukrajinske kulture Jevgenij Paščenko rođen je 9. rujna 1950. u Vorkuti. Diplomirao je ukrajinsku filologiju na sveučilištu Taras Ševčenko u Kijevu i slavistiku u Beogradu. Postdiplomski studij filoloških znanosti završio je na Institutu za književnost Ukrajinske akademije znanosti magistriravši 1981. s temom Vladimir Nazor i folklorizam u hrvatskoj književnosti.

Od 1977. do 1988. znanstveni je suradnik na Institutu za umjetnost, folklor i etnografiju Ukrajinske akademije znanosti, a od 1988. do 1995. viši predavač odnosno docent kroatistike na Katedri za slavensku filologiju Filološkoga fakulteta Sveučilišta u Kijevu. Doktorirao je na kulturi baroka 1996. na Nacionalnome institutu za kulturu u Kijevu (doktor povijesnih znanosti, doktor filologije; specijalizacija – teorija i povijest kulture).

Od 2009. predstojnik je Katedre za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Objavio je više izdanja vezanih za ukrajinsku književnost i kulturu, ukrajinsko-hrvatske veze i sl., od kojih ističemo: Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine, Zagreb 1999. (drugo izdanje: Podrijetlo Hrvata i Ukrajina, Rijeka 2006); Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe, Split 2010; Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine, Zagreb 2010; Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija, Zagreb 2010. Priređivač je izdanja: Hrvatska/Ukrajina. Kulturne veze između Jadrana i Dnjepra, Zagreb 1996; Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini. 1932–1933. Gladomor, Zagreb 2008; Ukrajins’kyj polityčnyj foljklor, Kijev 2008; Hrvatska ševčenkiana, Zagreb 2011. Usto, urednik je edicije Ucrainiana croatica u kojoj je od 2008. objavljeno deset knjiga.

Dobitnik je sljedećih priznanja: plakete predsjednika Hrvatskoga sabora za osobit doprinos u unapređenju suradnje dviju država, hrvatskoga i ukrajinskoga naroda (2001); plakete Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj (2006); počasne povelje i medalje ukrajinske Vrhovne Rade (parlamenta) za posebne zasluge u promicanju Ukrajine (2010).

Knjige