Autori

Patrycjusz Pająk

Patrycjusz Pająk rođen je 1972. godine u Bielsko-Białi, gdje je završio gimnaziju. Godine 1998. diplomirao je bohemistiku na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta u Varšavi. Doktorski je studij na istom Sveučilištu završio 2002. godine obranom doktorskoga rada o hrvatskoj avangardnoj prozi. Radi kao docent na Institutu za zapadnu i južnu slavistiku Sveučilišta u Varšavi.

U svom se znanstvenom radu, zahvaljujući pohađanju kroatističkoga lektorata tijekom studija i znanju hrvatskoga jezika, bavi hrvatskom književnošću. U nekoliko je navrata boravio u Hrvatskoj na znanstvenom i stručnom usavršavanju te je sudjelovao na više znanstvenih skupova. Redovito objavljuje znanstvene radove i studije u raznim časopisima.

Objavio je knjigu Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej, Elipsa, Warszava 2003.


07#07

Knjige