Autori

Lore Hühn

Lore Hühn

Lore Hühn studirala je filozofiju, germanistiku i politologiju na sveučilištu u Marburgu i Slobodnom sveučilištu u Berlinu, gdje je 1993. doktorirala iz filozofije, s tezom »Fichte i Schelling, ili: O granici ljudskoga znanja«. Na istome sveučilištu od 1993. do 1999. djeluje kao znanstvena asistentica, a 2003. habilitira s radom »Prijelaz. O jednom strukturnom problemu Schopenhauerove i Kierkegaardove filozofije s polazištem od njemačkog idealizma«. Od 2004. radi kao profesorica filozofije na Sveučilištu u Freiburgu. Od 2007. predsjedava Međunarodnim Schellingovim društvom. Od 2008. članica je Komisije istraživačkoga centra »Komentiranje Nietzschea« pri Akademiji znanosti u Heidelbergu, a od 2009. i Komisije za izdavanje Schellingovih djela pri Bavarskoj akademiji znanosti u Münchenu.

Lore Hühn je u djelomičnom nastavku na djelatnost svojega učitelja Michaela Theunissena osnovno područje svojeg povijesno-filozofijskog istraživačkog interesa našla u filozofiji njemačkog idealizma i u kritičkom propitivanju njegova povijesnog utjecaja, s posebnim naglaskom na ontološka i teološka pitanja. Ujedno se u sistematskom pogledu bavi prije svega problemima etike, antropologije i praktičke filozofije 19. i 20. stoljeća. O tome uz značajne knjižne nizove koje sama ili u suradnji uređuje kod niza prominentnih njemačkih izdavača svjedoče brojne vlastite publikacije, među kojima se mogu izdvojiti sljedeća djela:
       monografije: Fichte und Schelling oder. Über die Grenze menschlichen Wissens , Stuttgart - Weimar 1994. i Kierkegaard und der Deutsche Idealismus. Konstellationen des Übergangs, Tübingen 2009;
       zbornici: Die Ethik Arthur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen Idealismus (Fichte/Schelling), u suradnji s Philippom Schwabom, Würzburg 2006; Heideggers Schelling-Seminar (1927/28). Die Protokolle von Martin Heideggers Seminar zu Schellings »Freiheitsschrift« (1927/28) und die Akten des Internationalen Schelling-Tags . Lektüren F.W.J. Schellings I, zajedno s Jörgom Jantzenom i u suradnji s Philippom Schwabom i Sebastianom Schwenzfeuerom, Stuttgart - Bad Cannstatt 2010); Schopenhauer liest Schelling. Arthur Schopenhauers handschriftlich kommentiertes Handexemplar von F.W.J. Schelling: »Philosophische Untersuchung über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände.« Lektüren F.W.J. Schellings II, u suradnji sa Sebastianom Schwenzfeuerom, Stuttgart - Bad Cannstatt 2011; Die Philosophie des Tragischen. Schopenhauer, Schelling, Nietzsche, Berlin - New York 2011; Schopenhauer – Kierkegaard, zajedno s Nilsom Jørgenom Cappelørnom, Søren Fauthom i Philippom Schwabom, Berlin - New York 2011; System, Natur und Anthropologie. Zum 200. Jubiläum von Schellings Stuttgarter Privatvorlesungen, zajedno s Philippom Schwabom, Freiburg 2014.
       Na hrvatskome jeziku objavljenjoj je u izdanju Matice hrvatske izbor tekstova pod naslovom Filozofija tragičnog. Schelling – Schopenhauer – Kierkegaard, priredio Damir Barbarić, Zagreb 2014.

Knjige

Filozofija tragičnog

Filozofija tragičnog

232 str.

2014.