Autori

Gordana Benić

Gordana Benić

Gordana Benić rođena je 1. prosinca 1950. u Splitu. Diplomirala je književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zadru te završila poslijediplomski studij književnosti u Zagrebu. Zastupljena je u brojnim domaćim i stranim antologijama suvremenoga hrvatskog pjesništva. Njezina poezija prevedena je na desetak stranih jezika, a knjige su joj prevedene na francuski i njemački jezik.

Vrsna je autorica pjesama u prozi. Specifičnim obratima u pjesničkoj imaginaciji ovu poetsku vrstu uvela je u prostore velikih širina i prostranosti. U poetskim knjigama do neraspoznatljivosti združuje stvarno i virtualno, zemaljsko i kozmičko, prividni optimizam i tragediju. Snažna vizualnost njezinih zbirki izaziva osjetilne i duhovne senzacije te nastoji prizivati nevidljivu stvarnost. U posljednjim zbirkama razgranava osobitu vrstu iluzionizma stvarajući magične kronike i kozmičke zemljovide, čime je svoju inovativnu poetiku uzdigla do razine planetarne rapsodije.

Objavila je trinaest poetskih zbirki i jednu knjigu publicistike: Soba, Književni krug, Split 1982; Kovači sjene, Književni krug, Split 1987; Trag morije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992; Dubina, Meandar, Zagreb 1994; Laterna magica, Književni krug, Split 1998; Balada o neizrecivom, Meandar, Zagreb 2003; Godina sfinge (publicistika), Ex libris, Zagreb 2003; Unutarnje more, Matica hrvatska, Zagreb 2006; Svijet bez predmeta, Književni krug, Split 2007; Banalis gloria, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb 2009; Oblik duše, Fraktura, Zaprešić 2011; te triptih o Dioklecijanovoj palači u Splitu: Palača zarobljenih snova – imaginarni putopisi, Ex libris, Zagreb 2012; Palača nezemaljskih snova – psihogrami, Ex libris, Zagreb 2013; Palača svjetla i sjene – kozmogrami, Ex libris, Zagreb 2014; Nebeski ekvator, Matica hrvatska, Zagreb 2015; Palača posljednjih kartografa, Ex libris, Zagreb 2017.

Dobitnica je nagrade »Tin Ujević«Društva hrvatskih književnika za knjigu poezije Laterna magica (1998); konzervatorske nagrade »Vicko Andrić« Ministarstva kulture za novinski opus o kulturnoj i arhitektonskoj baštini Splita i Dalmacije (2000); »Goranova vijenca« za cjelokupni poetski opus (2014); Nagrade HAZU za književnost (2017)Knjige

Nebeski ekvator

Nebeski ekvator

103 str.

2015.

Unutarnje more

Unutarnje more

263 str.

2006.