Autori

Marin Držić

Marin Držić

Najpoznatiji hrvatski komediograf (Dubrovnik, 1508 - Venecija, 1567), književni klasik čija se djela na pozornici izvode još i danas. Umjetničke se vrijednosti njegovih komedija mogu svrstati među vrhove europske renesansne književnosti. Proživio je buran i uzbudljiv život koji je bio predmetom niza književnih i znanstvenih biografija te filmskih uradaka.

»Podrijetlom iz osiromašene dubrovačke trgovačke obitelji, prema nepouzdanim biografskim podacima teško je stjecao visoko obrazovanje, studirao u Sieni, zaredio se za svećenika, obavljao različite poslove i dužnosti, a nakon 1560. otišao u Veneciju gdje je i umro. Književnu je djelatnost otpočeo petrarkističkom lirikom, pisao je izvođene pastorale (Tirena, Venera i Adon, Grižula ili drugim nazivom Plakir) i komedije (Džuho Krpeta, Pjerin, Mande ili Tripče de Utolče, Arkulin), od kojih su vrhunska ostvarenja pokladna igra Novela od Stanca te Skup i, osobito, Dundo Maroje. Autor je i tragedije Hekuba, prerade istoimenog Euripidova djela, rađene prema talijanskoj preradi Lodovica Dolcea (1508–1568). Komedije se ne odlikuju samo vještom dramaturgijom, izuzetno ocrtanim komičnim likovima te uspjelom komikom situacije i govora, nego i čestim kritičkim refleksijama o ljudskoj sudbini, ironičnim komentarima, pa čak i svojevrsnom kritičkom utopijom (u prologu komedije Dundo Maroje), što omogućuje različita tumačenja, a sveopću, ponekad oštru pa i ogorčenu ironiju čini donekle različitom od uobičajenoga renesansnog optimizma. U stilskom pogledu kritičari tako u njegovim komedijama primjećuju naznake manirizma, a tumačenja se ponekad povezuju s tzv. urotničkim pismima u kojima je Držić kritizirao dubrovački društveno–politički poredak. Različite interpretacije, međutim, nisu dovele u sumnju visoke književne vrijednosti komedija koje se mogu svrstati u vrhove europske renesansne književnosti« (Milivoj Solar, Književni leksikon, 2. izd., str. 122).

Više o njegovu životu i djelu možete pročitati u Ljetopisu Marina Držića što ga je za ediciju Stoljeća hrvatske književnosti sastavio Slobodan Prosperov Novak.

Knjige

Izabrana djela I.

Izabrana djela I.

329 str.

2011.

Izabrana djela II.

Izabrana djela II.

None str.

2015.