Autori

Tanja Baran

Tanja Baran

Tanja Baran rođena je 29. srpnja 1973. godine u Koprivnici. U Križevcima je polazila osnovnu i srednju pedagošku školu te se glazbeno obrazovala. Diplomirala je 1996. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom iz usmene književnosti, nakon čega je 1997. stručno surađivala na projektu od desetak dokumentarnih epi­zoda serijala Hrvatska usmena književnost za Obrazovni program Hrvatske televizi­je. Magistrirala je 2003. s temom Usmena književnost križevačkoga kraja Križevački štatuti u hrvatskoj vinskoj kulturi i usmenoj književnosti, a doktorirala 2012. s temom Usmenoknjiževno nasljeđe križevačkoga kraja u kontekstu hrvatske književnosti 19. sto­ljeća. Mentor joj je na diplomskom, magistarskom i doktorskom radu bio prof. dr. Stipe Botica.

Objavila je i uredila više knjiga te više znanstvenih radova iz područja filologije, medija i teologije. Sudjelovala je na više znanstvenih skupova. Od siječnja 2020. u znanstvenom je statusu znanstvene suradnice, a od siječnja 2021. u znanstveno-nastavnom zvanju naslovne docentice. Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije „Teorije i sustavi radijskoga komuniriranja“ i „Retorika“.

Od 1994. do 2010. bila je zaposlena kao novinarka, voditeljica i urednica na Hrvatskom radiju – Radiju Sljeme, a od 2010. radila je u Redakciji religijskog pro­grama Informativnog programa Hrvatskoga radija te od 2014. u Produkcijskome odjelu Kultura, umjetnost, religija. Vršiteljicom dužnosti glavne urednice HRT – Radija Sljeme imenovana je 20. travnja 2016., a urednicom Radio Sljemena ime­novana je 1. listopada 2018. Kao novinarka, reporterka, voditeljica, komentatorica i urednica sudjelovala je u više velikih projekata HRT-a. Dugogodišnja je stalna vanjska suradnica Glasa Koncila.

Autorica je i voditeljica više kulturnih manifestacija. Predsjednica je Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ u Križevcima, počasna predsjednica Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ te auto­rica nacionalnih manifestacija iz kršćanske kulture: Dani hrvatskih svetaca i bla­ženika, Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ (Književni Kranjčić) i Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ (Dječji Kranjčić).

Dobitnica je priznanja Grada Križevaca za 2012. godinu za izniman doprinos u istraživanju zapisane usmene književne građe križevačkoga kraja i promicanje du­hovno-kulturnog nasljeđa Križevaca te nagrade Hrvatskih novinara i publicista za najbolji novinarski rad u 2017. godini.

Knjige