Autori

Krešimir Šimić

Iako po struci kroatist, područje nje­gova interesa također su filozofija i teologija. Doktorirao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, disertacijom Hrvatska religiozna lirika 16. stoljeća.

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi nastavu iz kolegija koji se odnose na hrvatsku do­preporodnu književnu kulturu. Sudjelovao je na više znanstvenih simpozija, okruglih stolova, u više televizijskih i radijskih emisija.

Kao suradnik sudjelovao je u znanstvenoistraživačkome projektu Rubni žanrovi u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća, pod vodstvom prof. dr. sc. Zlate Šundalić.

Autor je tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornici­ma, više prikaza i leksikonskih natuknica.

Objavio je knjige Literarno--teološki ogledi  (Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2005), Književni svjetovi. Književnohermeneutičke studije iz hrvatske književnosti  (Ogranak Matice hrvatske u Osijeku, Osijek 2007), Njoj na spomen  (Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2008), Ime Riječi  (Ogranak Matice hr­vatske u Osijeku, Osijek 2014) i Abrahamovo razlikovanje. Po(i)etika vjere  (Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo 2015), Remeta. Studije o Mavru Vetranoviću (MH, Zagreb 2017).

Knjige

Remeta

Remeta

279 str.

2017.