Autori

Dragan Damjanović

Dragan Damjanović

Dragan Damjanović rođen je 31. listopada 1978. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Poganovcima, gdje je i odrastao te u Podgoraču. Opću gimnaziju završio je 1997. u Našicama. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2002. povijest i povijest umjetnosti. Na istom je fakultetu magistrirao 2005. s temom »Arhitekt Fran Funtak« te doktorirao 2007. radom o đakovačkoj katedrali, kojoj je posvetio opsežnu i zapaženu povijesno-umjetničku Đakovačka katedrala što ju je 2009. u raskošnoj likovnoj opremi objavila Matica hrvatska.

Od godine 2003. zaposlen je kao znanstveni novak – viši asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje istraživačkog interesa vezano mu je uz povijest hrvatske i srednjoeuropske arhitekture 19. i 20. stoljeća, ponajprije uz historicizam (neogotika, neoromanika, neobizant) i secesiju. S tog je područja 2005. objavio knjigu Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom.

Brojne stručne tekstove i članke objavljuje u časopisima te znanstvenim publikacijama i zbornicima. Sudjelovao je u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

U 2002. uključen je u projekt Geschichte Südosteuropas als europäische Geschichte prof. dr. Holma Sundhaussena s Istočnoeuropskog instituta Slobodnoga sveučilišta u Berlinu, a u organizaciji Pakta stabilnosti Jugoistočne Europe. U sklopu toga projekta bio je jedan od predstavnika Hrvatske na intenzivnim tečajevima u Sinai (Rumunjska, 2002), Leipzigu (2002), Banskom (Bugarska, 2003), Berlinu (2003), Ohridu (2004) i Beogradu (2004).

U sklopu istoga projekta boravio je u studenome i prosincu 2004. na stipendiji na Freie Universität u Berlinu. Kao stipendist Austrijskoga kulturnog foruma, u listopadu i studenome 2005. istraživao je u Beču arhivsku građu vezanu uz Đakovačku katedralu.

Dobitnik je Rektorove nagrade u 2002. za rad »Sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmavera« i Državne nagrade za znanost znanstvenim novacima 2006. za monografiju Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom.

Knjige

Đakovačka katedrala

Đakovačka katedrala

458 str.

2009.