Autori

Darko Deković

Darko Deković

Darko Deković rođen je 16. studenoga 1947. u Rijeci. U rodnom je gradu stekao osnovno i srednje obrazovanje te završio studij hrvatskoga jezika i književnosti. Njegov diplomski rad »O dužnostima roditelja i starješina prema djeci i podložnicima«, nastao pod mentorstvom Eduarda Hercigonje 1985., obrada je prijepisa kazuistike Bartola Frgačića – riječkoga glagoljičnog teksta koji je pronašao sam Deković. Hercigonja je Dekoviću bio mentor i pri pisanju magistarskog rada pod naslovom »Zapisnik misni kaptola riečkoga«, obranjenog 1997. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Bio je djelatnik riječkoga Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, dugogodišnji predsjednik riječkog ogranka Matice hrvatske (1989-2008) i urednik njegova časopisa »Dometi«.
Surađivao je s većim brojem kulturno-znanstvenih časopisa (»Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci«, »Croatica Christiana Periodica«, »Slovo«, »Marulić« i dr.) u kojima je objavljivao svoja otkrića i obrade vezane uz glagoljaštvo. Poznati su njegovi nalazi glagoljičnih tekstova iz Pule, Kastva, Pašmana itd., a osobito je važno otkriće hrvatsko-latiničnoga Missala hervaskoga Jurja Manzina iz 17. stoljeća. Knjigu Zapisnik misni kaptola riečkoga – istraživanja o riječkome glagoljaškome krugu, nastalu na temelju njegovog magistarskog rada objavio je 2005. u Rijeci. Istaknuo se u organizaciji znanstvenih okupljanja, npr. međunarodnih znanstvenih skupova »Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo vrijeme« (1997) i »Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas« (2004), za koje je naknadno uredio istoimene zbornike radova. Prvi je od tih dvaju zbornika nagrađen Srebrnom plaketom Matice hrvatske za izdavaštvo 1997., a drugi Zlatnom poveljom Matice hrvatske 2008.
Krajem 1971. uhićen je kao pristalica Hrvatskog proljeća i osuđen na godinu i pol strogoga zatvora te zabranu javnog djelovanja. Bio je dragovoljac Domovinskog rata.
Umro je u Rijeci 5. kolovoza 2008.

Knjige