Autori

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović rođena je 14. studenoga 1971. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i ondašnji Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku (1996), magistrirala (2001) i doktorirala (2006) s temama koje obrađuju jezik hrvatskih srednjovjekovnih glagoljskih tekstova. Nakon studija radila je jednu godinu kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu radi od 1997. godine, gdje drži predavanja i seminare iz kolegija Staroslavenski jezik, Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska, Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova, Jezik srednjega vijeka, a trenutno sudjeluje i na projektu Enciklopedija hrvatskog glagolizma u okviru kojeg proučava jezik Misala hruackog (1531) Šimuna Kožičića Benje

Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima i predavala u mnogim institucijama. Suradnik je i član Matice hrvatske, u čijim publikacijama povremeno objavljuje svoje tekstove. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova, prikaza, osvrta i recenzija o jeziku hrvatskoglagoljskih tekstova, posvećujući osobitu pažnju ulozi priloga u našoj glagoljaškoj tradiciji. Glagoljaški pisci (Šimun Kožičić Benja) i istraživači hrvatskoga (Vinko Premuda, Branko Fučić, Josip Hamm, Stjepan Damjanović) privukli su također njezinu pozornost. Za Maticu hrvatsku priredila je u suautorstvu Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (2004, 2. izd. 2009), a zajedno sa Stjepanom Damjanovićem uredila je 114. knjigu iz Matičine edicije Stoljeća hrvatske književnosti, u kojoj se prikazuje znanstvena djelatnost Stjepana Ivšića i Josipa Hamma (2012).

Knjige