Autori

Kruno Krstić

Kruno Krstić

Hrvatski leksikograf, jezikoslovac, psiholog i filozof (Arbanasi, 1905 – Zagreb, 1987). Objavljivao radove iz psihologije, povijesti psihologije, psihologijske terminologije i filozofije. Posebno je istraživao i prikazao povijest hrvatske filozofije te granična područja filozofije i psihologije. Dao znatan prinos Leksikografskom zavodu kao urednik humanističkih struka.  Bavio se i književnim stvaranjem te prevodio s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog jezika. Bitno je pridonio očuvanju, izgradnji i učvršćenju modernoga hrvatskog identiteta sučeljenog s jugoslavenskim unitarizmom.

Više o životu i djelu Krune Krstića pročitajte u autorovu ljetopisu

Knjige

Izabrani tekstovi

Izabrani tekstovi

517 str.

2022.