Autori

Joseph Texte

Rođen u Parizu 1865. u obitelji oca povjesničara, redovitoga profesora na „Collège Rol- lin“, autora poznate Histoire Moderne, koja je niz godina u francuskome obrazovnom sustavu slovila kao historiografski uzor. Joseph je pohađao „Lycée Louis-le-Grand“, gdje osvaja nagradu za svoja retorička umijeća, da bi 1883. bio primljen u „École Normale“, a nakon toga - nakon neuspješna l’agrégation des lettres - u „Lycée de Rochefort-sur-Mer“. Upra­vo u tom akademskom okružju počinje njegova intelektualna avantura s jednim od najvažnijih komparatista 19. stoljeća, Ferdinandom Brunetièreom.

Krajem 1886. odlazi u Oxford, gdje počinje istraživati protestantske ideje prisut­ne u engleskoj, francuskoj i talijanskoj književnosti, osobito u kontekstu puritanizma u umjetnosti. Nažalost, to istraživanje nikad nije dovršio, a po povratku u Francusku postaje profesorom engleske književnosti u „École Normale“ i „École du Génie Maritime“ te profesorom retorike u Poitiersu. Godine 1890. postaje redovitim profesorom francuske književno­sti na Sveučilištu u Lyonu, gdje se 1896. osniva Katedra za komparativnu književnost, prva usustavljena katedra takve znanstvene orijentacije u Francuskoj. U Lyonu, shrvan različitim bolestima, Texte umire 1900. VIŠE…

Knjige