Autori

Milivoj Solar

Milivoj Solar

Književni teoretičar, povjesničar književnosti, filozof, esejist i sveučilišni profesor. Rođen je 8. travnja 1936. u Koprivnici. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je godine 1959. filozofiju i jugoslavistiku. Na istom je fakultetu 1964. i doktorirao disertacijom o Franu Galoviću.

Od godine 1963. radi kao asistent, zatim kao docent, potom izvanredni, a od 1976. i redovni profesor teorije i metodologije proučavanja književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. U razdoblju od 1987-1990. bio je i ministar za prosvjetu i kulturu.

Solarov znanstveni rad i interes usmjeren je na temeljna pitanja književne teorije, posebice na probleme poetike i odnosa književne teorije prema filozofiji. Također, Solara zanimaju i metodologija književene znanosti, književna analiza te univerzalne kulturološke kategorije, poput mita.

Objavio je sljedeća djela: Pitanja poetike, Školska knjiga, Zagreb 1971, Ideja i priča, Liber, Zagreb 1974, drugo, prošireno izdanje, Znanje, Zagreb 1980, Književna kritika i filozofija književnosti, Školska knjiga, Zagreb 1976, Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb 1976, dvadeseto izdanje 2005, Uvod u filozofiju književnosti, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1978, Smrt Sancha Panze, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1981, Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb 1982, 1990, treće prerađeno i dopunjeno izdanje 1997, Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Nolit, Beograd 1985, Eseji o fragmentima, Prosveta, Beograd 1985, Filozofija književnosti, Liber, Zagreb 1985, Roman i mit, August Cesarec, Zagreb 1988, Teorija proze, Liber, Zagreb 1989, Laka i teška književnost, Matica hrvatska, Zagreb 1995, 2. izd. 2005, Vježbe tumačenja, Matica hrvatska, Zagreb 1997, 2. izd. 2005, Edipova braća i sinovi, Naprijed, Zagreb 1998, Granice znanosti o književnosti, Naklada Pavičić, Zagreb 2000, Povijest svjetske književnosti, Golden marketing, Zagreb 2003, Predavanja o lošem ukusu, Politička kultura, Zagreb 2004, Ideja i priča (Izabrana djela, 1. knjiga), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2004, Uvod u filozofiju književnosti (Izabrana djela, 2. knjiga), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2004, Retorika postmoderne, Matica hrvatska, Zagreb 2005, Rječnik književnoga nazivlj, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006., Književni leksikon, Matica hrvatska, Zagreb 2007., Nakon smrti Sancha Panze, Naklada Ljevak, Zagreb 2010., Ukus, mitovi i poetika, Glasnik, Beograd 2010., Kritika relativizma ukusa, Matica hrvatska, Zagreb 2011., Književni leksikon. Drugo, prošireno izdanje, Matica hrvatska, Zagreb 2011.

Redovni je član HAZU od 2008., član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatskog filozofskog društva.

Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 1972, Nagrade »Božidar Adžija« 1975, »Vladimir Nazor« 1977. te godine 2004. Nagrade HAZU za knjigu Povijest svjetske književnosti, Nagrade grada Koprivnice za životno djelo 2007. i Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 2010.

Knjige

Književni leksikon

Književni leksikon

421 str.

2007.

Književni leksikon

Književni leksikon

541 str.

2011.

Kritika relativizma ukusa

Kritika relativizma ukusa

311 str.

2011.

Retorika postmoderne

Retorika postmoderne

185 str.

2005.

Vježbe tumačenja

Vježbe tumačenja

199 str.

2005.

Vježbe tumačenja

Vježbe tumačenja

148 str.

1997.