Autori

Marcel Bačić

Marcel Bačić

Marcel Bačić (1948), umjetnik i teoretičar, redoviti je profesor Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i predsjednik Hrvat­skoga glazbenog zavoda. Kolegije iz područja teorije umjetnosti na redovitom i poslijediplomskom studiju vodio je i na Filozof­skom, Arhitektonskom i Učiteljskom fakultetu te na Muzičkoj i Dramskoj akademiji.

Dugogodišnji je koncertni majstor Društve­nog orkestra HGZ-a, a neko je vrijeme bio i umjetnički voditelj i dirigent. Priredio je šest samostalnih izložbi, sudjelovao na broj­nim skupnim i revijalnim izložbama u zemlji i inozemstvu, likov­no opremio stotinjak časopisa i knjiga.

Osim umjetničkom djelat­nošću istaknuo se i kao teoretičar s posebnim interesom za odnos likovnih umjetnosti s glazbom, književnošću, filozofijom i znano­stima. Uz brojne znanstvene radove, studije, eseje, javna predavanja i radijske emisije te prijevode, napisao je i priredio knjige i brošure Likovna umjetnost  (s Jadrankom Damjanov i Dubravkom Janda, 1975), Uvod u likovno mišljenje  (s Jasenkom Mirenić-Bačić, 1994, prošireno kao Likovno mišljenje,  2004), Duh apstrakcije  (1999), Ka­tedrala. Mjera i svjetlost  (2003), Carmina figurata. Likovno čitanje muzike  (2004), Ordo inversus  (2006), Plava konjica  (s Evom Sedak, 2009), Angelus novus  (2010), Labirint  (2010), Partitura  (2010).

Knjige

Prostor interpretacije

Prostor interpretacije

191 str.

2016.