Autori

Božidar Brezinščak Bagola

Božidar Brezinščak Bagola rođen je 9. studenog 1947. u Vrbiš­nici (općina Hum na Sutli, Hrvatsko zagorje). Srednju vjersku školu završio je na Svetom Duhu u Zagrebu. Već kao gimnazija­lac pisao je pjesme, pripovijetke i književne osvrte. Studij teolo­gije započeo je u Ljubljani, nastavio u Eichstättu i Münchenu, a diplomirao je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1974. Zbog pripovijetke „Žrtva unatoč svemu“ s temom homoseksualnosti u crkvenim odgojnim ustanovama, objavljene u Večernjem listu 15. prosinca 1973, bilo mu je uskraćeno ređenje za svećenika i morao je smjesta napustiti zgradu bogoslovije na zagrebačkom Kaptolu. Kao diplomirani teolog i „gastarbajter“ upisao je studij filozofije u Münchenu, a diplomirao je na Filozofskom fakulte­tu u Beogradu 1978. Iste godine vratio se u rodni kraj i zaposlio se u Humu na Sutli kao prevoditelj s njemačkog jezika, urednik radničkih novina i rukovoditelj službe za informiranje i kultu­ru Tvornice stakla Straža. Od 1990. do 1993. bio je kadrovski direktor tvornice, od 1993. do 1996. načelnik općine Hum na Sutli, od 1996. do 2001. ravnatelj Humskog kulturnog središta, od 2001. do 2009. načelnik općine Hum na Sutli u dva uzastopna mandata, a od 2009. do odlaska u mirovinu 2012. knjižničar Narodne knjižnice u Humu na Sutli.

Član je Matice hrvatske, Društva hrvatskih književnika, Druš­tva hrvatskih književnih prevoditelja, Hrvatskog filozofskog društva, Društva hrvatsko-slovenskog prijateljstva i Esperantskog društva Trixini.

U listopadu 2021. dodijeljena mu je Povelja počasnog člana Društva slovenskih pisateljev u Ljubljani. Dobitnik je Nagrade Fonda „A. B. Šimić“ za prvu pjesničku zbirku 1971. godine, Nagrade „dr. Stjepan Kranjčić“ za duhovno pjesništvo 2010, Na­grade „Rikard Jorgovanić“ za pjesničku zbirku na materinskom humskom govoru 2013, Nagrade „Franjo Horvat Kiš“ za najbolji putopis 2017. i Nagrade „dr. Stjepan Kranjčić“ za najbolji duhovni putopis 2018. Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman odlikovao ga je 1996. Redom danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Krapinsko-zagor­ska županija dodijelila mu je 2007. Plaketu za životno djelo, a Općina Hum na Sutli 2017. Priznanje za životno djelo.

 

Pjesme: Bjegunac svete uspomene (s predgovorom Ante Stamaća), NZMH, Zagreb 1971; Samoobsodba (s pogovorom Edvarda Kocbeka), Mladinska knjiga, Ljubljana 1974; U ime pračovjeka (s pogovorom Francija Zagoričnika), Spektar, Zagreb 1983; Sve hladnija svanuća (s pogovorom Gojka Sušca), Spektar, Zagreb 1984; Staklo u nama (s predgovorom Ive Kalinskog), Kajkav­sko spravišče, Zagreb 1990; Između sumnje i predanja (sabrane pjesme s pojašnjenjima), Alfa, Zagreb 2007; Moja duša s tvojom (s predgovorom Ivana Hercega), Tonimir, Varaždinske Toplice 2012; Humske popeifke (s pogovorom Božice Pažur), Tonimir, Varaždinske Toplice 2013; Djedomir (s pogovorom Antona Šu­ljića), Varaždinske Toplice 2022.

Proza: Traganje za samim sobom (roman), Prosveta, Beograd 1980; Razdruživanje (pripovijetke), Ogranak MH, Pregra­da 1992; Zapisi jednog bogoslova (lirska proza), Stećak, Zagreb 1994; Zavičajna radost življenja (ogledi), Naklada Jurčić, Zagreb 1997; S one strane Dunava (roman), NZMH, Zagreb 2002; Moje slovenske izkušnje (na slovenskom), Mohorjeva družba, Celje 2003; Sutla kao sudbina (putopisi, memoari, eseji i ogledi), Ma­tis, Pregrada 2005; Od Taborskog do Olova (hodočasničke pri­če), UPT, Đakovo 2005; Nadgrobna svjetlost (biografski roman), UPT, Đakovo 2006; Em smo Horvati (novele), Alfa, Zagreb 2008; Sam svoj dokaz (dnevnički zapisi), Tonimir, Varaždinske Toplice 2011; U sjeni ljepote (biografski roman), Alfa, Zagreb 2014; Tu in tam čez mejo (na slovenskom), Literarna družba, Maribor 2015; Dobrodošla košava (roman), Orionart, Beograd 2016; Hitac u potiljak (biografski roman), Alfa, Zagreb 2019; Zdravica dobrosusjedstvu Hrvata i Slovenaca (zapisi, eseji, ogledi i pogledi), Mala biblioteka DHK, Zagreb 2020; Književnim sta­zama Hrvatskog zagorja (vodič-knjiga), HZKD, Klanjec 2021.

Knjige

Svetkovina u predvečerje

Svetkovina u predvečerje

267 str.

2023.