Autori

Milovan Tatarin

Milovan Tatarin

Rođen je 1965. u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku predaje staru hrvatsku književnost.

Objavio: Polomljeno poetičko zrcalo (SKUC, Osijek, 1991), Od svita odmetnici: rasprave o nabožnim temama u Slavoniji u 18. sto­ljeću (Književni krug, Split, 1997), Zaboravljena Oliva: rasprave o hr­vatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća (Matica hrvatska, Zagreb, 1999), Povijest, istina, prašina: skeptički ogledi (Znanje, Zagreb, 2002) Bludnica i svetica: starohrvatska legenda o Mariji Egipćanki (Naklada Ljevak, Zagreb, 2003), Kućni prijatelj: ogledi o suvreme­noj hrvatskoj prozi (Mozaik knjiga, Zagreb, 2004), Feniks: život i dje­lo Nikolice Bunića (Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 2004), Potpisnik ovih redova: književne i kazališne kritike (Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2005), Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske: prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća (Disput, Zagreb, 2007), Čudan ti je animao čovjek: rasprave o Marinu Držiću (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2011).

Priredio: Janko Ibler, Kritike (Slavonska naklada »Privlačica«, Vinkovci, 1994), Dragutin Prohaska, Ilirizam u Osijeku (Slavonska naklada »Privlačica«, Vinkovci, 1994), Stara hrvatska drama (Znanje, Zagreb, 2003), Ivan Velikanović, Ogledalo pokore (Riječ, Vinkovci, 2003), Josip Stojanović, Djela (Riječ, Vinkovci, 2005), Zavičajnik: zbornik Stanislava Marijanovića (Filozofski fakultet, Osijek, 2005), Marin Držić, Dundo Maroje – Novela od Stanca (Mozaik knjiga, Zagreb, 2007).

Jedan je od urednika Leksikona Marina Držića (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009).

Godine 1999. nagrađen je Godišnjom državnom nagradom Republike Hrvatske za znanost u području humanističkih znanos­ti za knjigu Od svita odmetnici; 2004. na VII. đakovačkim susreti­ma hrvatskih književnih kritičara nagradom »Julije Benešić« nagrađena mu je knjiga Kućni prijatelj; 2008. nagrađen je nagradom »Judita« za knjigu Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Knjige

Zaboravljena Oliva

Zaboravljena Oliva

256 str.

1999.

Zvijezda baruna Beckersa

Zvijezda baruna Beckersa

None str.

2019.