Autori

Nikola Vitov Gučetić

Nikola Vitov Gučetić

Nikola Vitov Gučetić (Dubrovnik, 1549-1610), hrvatski renesansni filozof, političar i književnik, jednom riječju polihistor, osim filozofskih, politoloških i književnih radova autor je i niza prirodnoznanstvenih, pedagoških, estetičkih i psiholoških tekstova kojima se uključivao u znanstvene, vjerske i političke rasprave svojega vremena, oslanjajući se ponajprije na domete antičke filozofije (Platon, Aristotel) i tomizma. Više o Gučetićevu životu i djelu možete doznati iz njegova ljetopisa i bibliografije koje je za ediciju Stoljeća hrvatske književnosti priredila Ljerka Schiffler, sveučilišna profesorica, povjesničarka filozofije i jedan od najboljih poznavatelja starije hrvatske filozofije.

Knjige