Knjige - biblioteka - POVIJEST HRVATA


Poučena vlastitom tradicijom izdavanja popularno pisanih, a znanstveno utemeljenih sinteza hrvatske povijesti Tadije Smičiklasa, Vjekoslava Klaića, Ferde Šišića i Trpimira Macana, pokrenula je Matica hrvatska opsežan nakladnički projekt koji će u sedam svezaka iz pera 138 povjesničara mlađe i srednje generacije donijeti prvu sveobuhvatnu povijest hrvatskoga naroda, napisanu na temelju suvremenih spoznaja povijesne znanosti i novijih arhivsko-terenskih istraživanja, priređenu i uređenu bez bilo kakvih koncepcijskih, sadržajnih ili političko-ideoloških opterećenja.

O ediciji Povijest Hrvata

Riječ o najvećem hrvatskom historiografskom projektu od državnog osamostaljenja (Zoran Ladić, Vijenac)

Povijest Hrvata u sedam knjiga Matice hrvatske prvi je opsežniji projekt te vrste u hrvatskoj povijesti nakon Povijesti Hrvata koju je prije jednog stoljeća autorski potpisao Vjekoslav Klaić. Projekt počiva na suvremenim spoznajnim, koncepcijskim i metodološkim domašajima hrvatske historiografije i na razini je sličnih projekata u historiografijama ostalih europskih naroda (Željko Holjevac, Vijenac)

 

Iz Predgovora ediciji Povijest Hrvata

»Edicija Povijest Hrvata u sedam knjiga, koja obuhvaća vremenski raspon od doseljenja Hrvata na jadransko-panonski prostor pa sve do nedavnih zbivanja koja su okončana pobjedom u Domovinskom ratu i stvaranjem demokratske Republike Hrvatske, čemu je većina danas živućih hrvatskih građana i osobno svjedočila, zamišljena je kao sinteza. Pojam sinteza u humanističkim je znanstvenim krugovima vrlo ozbiljan termin koji nosi golemu težinu i svatko tko se njime koristi u znanstvene svrhe mora biti spreman na obranu njegove vjerodostojnosti. U historiografiji se sinteza često poistovjećuje s tzv. totalnom poviješću (histoire totale) koja kao osnovni cilj postavlja cjelovito razmatranje određenih povijesnih problema. U slučaju ove edicije radi se o razmatranju i tumačenju svih aspekata i slojeva prošlosti koji su utjecali na formiranje specifičnog hrvatskog civilizacijskog okruženja u njegovim političkim, vojnim, crkvenim, gospodarskim, kulturološkim, umjetničkim, religioznim, intelektualnim i drugim izričajima, a koji su hrvatsko stanovništvo izdvajali kao posebnu etničku i nacionalnu skupinu unutar zajedničkog europskog korpusa ili je smještali u zajedničke europske okvire ili okvire pojedinih njezinih regija, prije svega mediteranske i srednjoeuropske« (Zoran Ladić).

Cjeloviti predgovor ediciji Povijest Hrvata možete pročitati u PDF formatu

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori