Knjige - godina - 2015

Abrahamova žrtva

Slobodan Prosperov Novak, Viktoria ...

Abrahamova žrtva

150,00 kn

Čakavska prozodija

Keith Langston

Čakavska prozodija

300,00 kn

Filozofija u srednjemu vijeku

Stjepan Kušar

Filozofija u srednjemu ...

60,00 kn

Iskonska narav

Ozren Žunec

Iskonska narav

60,00 kn

Istraživači novih obzorja

Mijo Korade

Istraživači novih obzorja

250,00 kn

Izabrana djela I.

August Cesarec

Izabrana djela I.

190,00 kn

Izabrana djela II.

Marin Držić

Izabrana djela II.

190,00 kn

Izabrane pjesme.

Milivoj Slaviček

Izabrane pjesme.

190,00 kn

Josip Juraj Strossmayer

Agneza Szabo, Stjepan Damjanović, ...

Josip Juraj Strossmayer

0,00 kn

Juraj Križanić i Ukrajina

Jevgenij Paščenko

Juraj Križanić i ...

180,00 kn

Književna teorija, kritika i povijest

René Wellek

Književna teorija, kritika ...

40,00 kn

La Chanson de Roland / Pjesma o Rolandu

La Chanson de ...

300,00 kn

Matica hrvatska jučer, danas, sutra

Stjepan Damjanović

Matica hrvatska jučer, ...

0,00 kn

Moj otac

Milan Šenoa

Moj otac

40,00 kn

Nebeski ekvator

Gordana Benić

Nebeski ekvator

70,00 kn

Nevolje s tijelom

Dolores Grmača

Nevolje s tijelom

110,00 kn

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori