Autori

Marko Kapović

Marko Kapović

Marko Kapović rođen je 1983. u Zagrebu gdje na Filozofskom fakultetu završava studij Španjolskog jezika i književnosti i Engleskog jezika i književnosti, te pohađa dodatni studij Portugalskog jezika i književnosti. Titulu doktora znanosti stječe 2014. na temi iz hispanske sociolingvistike.

Od 2007. u Nakladnom zavodu Globus radi kao urednik i jedan od kreatora projekta osuvremenjenja i proširenja Englesko-hrvatskog rječnika Željka Bujasa. Od 2009. zaposlen je na Odjelu za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru, gdje radi kao docent i predaje lingvističke kolegije poput Fonetike i fonologije, Morfologije, Sintakse, Varijanata španjolskog jezika i Sociolingvistike, te gramatičke kolegije na svim razinama, od A1 do C1. U više navrata usavršava se u Španjolskoj gdje u zimskom semestru akad. god. 2011./2012. u svojstvu gostujućeg profesora na Sveučilištu Castilla-La Mancha provodi i istraživanje za doktorsku disertaciju. Objavljuje radove u prestižnim hispanističkim časopisima i sudjeluje na znanstvenim kongresima s obje strane oceana.

Glavni znanstveni interesi su mu hispanska sociolingvistika, jezične varijacije i promjene, dijalektologija, fonetika i fonologija te sustav oslovljavanja i upotreba osobnih zamjenica u španjolskom jeziku. U recentnim se publikacijama bavi fonetskim i sociolingvističkim aspektima španjolskog u Castilli-La Manchi.

Knjige