Autori

Franjo Džakula

Hrvatski i bosanskohercegovački književnik. Rođen je 27. studenoga 1946. u Pješivcu po­kraj Stoca, Bosna i Hercegovina. S roditeljima se seli 1948. u Strizivojnu, gdje završava prva četiri razreda osnovne škole, a ostala četiri razreda pohađa u susjed­nom Vrpolju. Pedagošku gimnaziju završava u Slavon­skom Brodu. Na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu diplomirao je ruski jezik. Kratko vrijeme radio je kao nastavnik u Lipovljanima, potom u Vladislavci­ma, a najveći dio radnoga vijeka proveo je u Osnovnoj školi »Ivan Goran Kovačić« u Đakovu – gradu u ko­jem i danas živi. Više godina radio je i u osnovnoj školi u Budrovcima kao knjižničar.

Iako je poeziju i kratke priče počeo pisati šezdesetih godina prošlog stoljeća – nije ih objavljivao. To se tiče i prijevoda s ruskog jezika. Tek potkraj stoljeća objavljuje prve pjesme u Godišnjaku Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima. U istom ogranku objavljuje 1998. i prvu knjigu poezije Razglednice, koju je uredila i predgovor joj napisala Vlasta Markasović. Od tada intenzivno objavljuje uglavnom poeziju u različitim časopisima i zbornicima te u novinama za kulturu i umjetnost: »Hrvatsko slovo«, »Vijenac«, »Školske novine«, vinkovački »Godišnjak«, osječka »Revija«, »Nova Istra«, »Republika«, »Klasje naših ravni«. Brčanska revija »Riječ« objavila mu je više eseja, kratkih priča i pjesama prevedenih s ruskoga jezika. Pjesme su mu izašle i u zborniku Strizivojna te u zborniku kulturne manifestacije Stolačko kulturno proljeće.

Zastupljen je u antologiji rodoljubnog pjesništva Mila si nam ti jedina, kao i u knjizi Hvaljen budi,Gospodine moj. Sveti Franjo u hrvatskom pjesništvu.
Objavljivao je i u zbornicima Urbani Šokci, Panonizam hrvatskog pjesništva i Književna riječ. Zbornik književ­nih radova slavonsko-baranjskih autora.
O njegovu stvaralaštvu pisali su Stanko Andrić, Sanja Jukić, Vlasta Markasović, Goran Rem, Jakov Sabljić, Josip Užarević, Božica Zoko i dr.
Član je Društva hrvatskih književnika.
Objavio je sljedeće zbirke poezije: Razglednice, Vin­kovci 1998; Baštinik drveta, Đakovo 2001; Pisma dje­teta, Đakovo 2002; Pjesme o sjenama, Đakovo 2004; U srcu modrom od godina, Đakovo 2006; Zrna goru­šice, Đakovo 2009; Zapisi o zelenim slikama, Đakovo 2010; Iz Vremeplova, Đakovo 2014. te Gledanje privi­da, Đakovo 2017.
Objavio je zbirku pripovjedaka Život na ravnici, Đa­kovo 2016. te monografiju Povijest Osnovne škole »Ivan Goran Kovačić«, Đakovo 2010.
U suautorstvu s Mirkom Ćurićem objavio je S dragih nam polja, Đakovo 2003. i Dragutin Tadijanović u Đakovu, Đakovo 2005.


Knjige

San o zelenom oku

San o zelenom oku

157 str.

2018.