Autori

Berislav Majhut

Berislav Majhut

Berislav Majhut rođen je u Zagrebu 1956. godine. Diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1982. dobio je stipendiju u Meksiku, gdje se po-svetio istraživanju pripovjednog prostora u suvremenoj meksičkoj prozi. Magistrirao je s radnjom Problem oblikovanja prostora u pripo-vijetki i prostor u pripovijetkama Vladana Desnice. Doktorirao je s te-zom Rani hrvatski dječji roman s točke gledišta impliciranog čitatelja.

Od 1993. do 1997. radio je kao kustos u Hrvatskom školskom muzeju. Kustoski ispit položio je 1995. s radnjom Ilustracije u „Knjižnici za mladež“ Hrvatskog pedagoško-književnog zbora do 1918.

Povijest hrvatske dječje književnosti i kulture istražuje od 1993, posvećujući posebnu pozornost izradi bibliografije hrvatskih dječjih knjiga do 1945. U sklopu kritičkog izdanja Sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Slavonskom Brodu i pod uredničkom palicom Vinka Brešića priredio je 2010. Čudnovate zgode šegrta Hlapića i Jašu Dalmatina. Time je hrvatska javnost dobila prvo kritičko izdanje nekog djela hrvatske dječje književnosti.

Jedan je od utemeljitelja i prvi predsjednik Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (2010–2018). Također, od samog početka objavljivanja časopisa posvećenog dječjoj književnosti i kulturi Libri & liberi (2012), sudjeluje u radu njegova uredništva.

Autor je nekoliko znanstvenih knjiga. Hrvatskim dječjim romanom do 1945. bavio se u knjizi Pustolov, siroče i dječja družba (2005), a Čudnovate zgode šegrta Hlapića kao uporišta za novo teorijsko sa-gledavanje dobrog dijela hrvatske dječje književnosti obradio je u monografiji U carevoj misiji (2016). Petstotinjak najranijih hrvatskih slikovnica obradio je u suautorstvu sa Štefkom Batinić u Hrvatskoj slikovnici do 1945. (2017.), a u knjizi Oko hrvatske dječje književnosti (2020) u suautorstvu sa Sanjom Lovrić Kralj razmatra različite kontekste i rubne pojave koje određuju hrvatsku dječju književnost. 

Objavio je roman Neusporediva protiv slučajne sličnosti (2001) i zbirku priča O nekim teškoćama koje nastaju prilikom olakšanja (1993).

Knjige