Autori

Mirjana Polić Bobić

Mirjana Polić Bobić

Rođena je u Perušiću 1951. Zaposlena je kao redovita profesorica na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje španjolsku i hispanskoameričku književnost te povijest kulture. Pored istraživanja u tim područjima, bavi se i istraživanjem hrvatsko-hispanskih veza.

Objavila je velik broj znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima. Osim na matičnome fakultetu i sveučilištu, predavala je module na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima hispanskih književnosti na sljedećim sveučilištima: Univerza v Ljubljani, Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá i Universidad de Navarra u Španjolskoj te Universidad de Guadalajara u Meksiku, a održala je po nekoliko predavanja i na sveučilištima Universidad Católica Argentina (Argentina), Universidad Andrés Bello i Pontifi cia Universidad Católica de Chile (Čile), Universidad San Pablo CEU (Španjolska), Université de Fribourg (Švicarska) i dr.

Bavila se prijevodom hispanskoameričke pripovjedne i ogledne proze 20. stoljeća: prevela je šest knjiga te objavila veći broj kraćih prijevoda u časopisima za književnost i kulturu.

Članica je uredništva znanstvenog časopisa »Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia«. Stalno sudjeluje na znanstvenim skupovima u inozemstvu, a sama je organizirala tri takva skupa u Hrvatskoj.

Uredila je jednu, a suautorica je triju publikacija Sveučilišta u Zagrebu o reformi visokog školstva. Obnašala je nekoliko dužnosti u upravnim tijelima matičnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i hrvatskoga visokog školstva.

Objavila je nizknjiga, od kojih dvije uključuju i prijepis i prijevod arhivskih rukopisa iz 16. stoljeća: Vinko Paletin, Rasprava o pravu i opravdanosti rata što ga španjolski vladari vode protiv naroda Zapadne Indije  (1994, suautorstvo s Franjom Šanjekom); Među križom i polumjesecom  (2000); Hrvatska – Španjolska: kulturne i povijesne veze (2001); Rađanje hispanskoameričkog svijeta  (2008), Paragvajska pisma (suautor Mijo Korade, 2015).

Suautorica je i urednica komentirane Bibliografije članaka o španjolskim i hispanskoameričkim piscima i njihovim djelima u hrvatskim međuratnim serijskim publikacijama  (2013).

Uredila je zbornik radova Tajna diplomacija u Držićevom Dubrovniku  (2011).

Bila je urednica struke (hispanske književnosti) i autorica svih tekstova u Hrvatskom općem leksikonu i Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, te nekoliko tekstova u ostalim enciklopedijskim izdanjima iste kuće. Surađivala je u izradi Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika  LZMK (slova K – M). Od 2012. uređuje Matičin časopis Hrvatska revija.


Knjige

Paragvajska pisma

Paragvajska pisma

246 str.

2015.