Autori

Olga Maruševski

Olga Maruševski

Povjesničarka umjetnosti i kulture Olga Maruševski rođena je 17. rujna 1922. u Popovači u uglednoj obitelji Thanhoffer, koja je od kralja Karla III. plemićku titulu dobila još davne 1727. godine. Maturirala je godine 1941. na zagrebačkoj Gornjogradskoj gimnaziji (Licej) i upisala Pravni fakultet. Usporedno, do kraja rata, radila je u Državnoj riznici (Ministarstvo financija), kao službenica na statističkim i administrativnim poslovima.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je godine 1957. povijest umjetnosti i kulture, a na istom je Fakultetu 1965. i magistrirala s temom Društvo hrvatskih umjetnika 1897-1903. te 1985. doktorirala s temom Iso Kršnjavi kao graditelj.

U razdoblju od 1949-1951. bila je zaposlena u JAZU, danas HAZU, kao honorarni vježbenik, gdje je u tadašnjoj Gipsoteci JAZU, danas Gliptoteci HAZU, radila na izradi bibliografija domaće likovne umjetnosti.

Od godine 1951. radi u Leksikografskom zavodu kao redakcijski pomoćnik, potom kao pomoćni redaktor i naposljetku kao urednica za grafičku, knjižarsku i obrtničku struku u Hrvatskom biografskom leksikonu, sve do umirovljenja 1973. Veći dio svoga radnog vijeka provela je na leksikografskim poslovima obrađujući brojne teme, ali se istodobno bavila i znanstvenim radom te arhivskim istraživanjima.

U nizu studija i knjiga obradila je ključna poglavlja hrvatske umjetnosti i kulture 19. stoljeća te se afirmirala kao jedan od najpouzdanijih tumača toga razdoblja. Mnogi od njezinih tekstova objavljeni su u tekućoj znanstvenoj periodici, a nerijetko su objavljeni i kao posebna izdanja.

Od važnijih izdanja izdvajamo sljedeće naslove: Iso Kršnjavi kao graditelj. Izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatsko, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1986., Od Manduševca do Trga Republike, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1987., Maksimir (sa Sonjom Jurković), Školska knjiga, Zagreb 1991. i 1993., Iso Kršnjavi. Kultura i politika na zidovima palače u Opatičkoj 10, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2002., Društvo umjetnosti: 1868-1941. Iz zapisaka Hrvatskoga društva likovnih umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 2004.

Olga Maruševski preminula je 29. studenoga 2008. u Zagrebu.


7#06

Knjige