Autori

Božo Skoko

Božo Skoko

Božo Skoko rođen je 26. veljače 1976. u Ljubuškom (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu te srednju ekonomsku školu.

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1999. diplomirao je novinarstvo. Tijekom studija dvaput je nagrađen Rektorovom nagradom: 1995. za istraživanje iz povijesti novinarstva i 1997. za rad iz međunarodnih odnosa.

Novinarstvom se počeo baviti još kao srednjoškolac a početkom studija surađivao je u medijima Hrvatskog informativnoga centra, Hrvatske matice iseljenika i Glasa Koncila.

Na Hrvatskoj televiziji počinje raditi 1997., najprije kao novinar, a potom i kao urednik u Informativnom programu. Uz praktično iskustvo u novinarstvu, krajem devedesetih počeo se zanimati za odnose s javnošću i istraživati dosege te discipline.

Godine 2000. bio je jedan od utemeljitelja Millenium promocije, agencije za odnose s javnošću, koja je po uspješnosti 2006. postala drugom agencijom na hrvatskom tržištu. Kao direktor, a kasnije savjetnik te agencije, vodio je mnogobrojne projekte odnosa s javnošću te savjetovao menadžere, političke dužnosnike, korporacije i institucije u Hrvatskoj i susjednim zemljama, uključujući i Delegaciju Europske komisije u Hrvatskoj.

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2001. za znanstvenog novaka – asistenta, gdje je angažiran na kolegijima iz odnosa s javnošću. Njegov prvi mentor bio je dr. sc. Marko Goluža, jedan od začetnika hrvatske turističke promocije.

Godine 2003. magistrirao je na matičnom fakultetu na temu Imidž Hrvatske u međunarodnim odnosima pod mentorstvom prof. dr. Radovana Vukadinovića, a 2008. obranio je doktorsku disertaciju iz politologije na temu Komparativna analiza imidža Hrvatske u državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije pod mentorstvom prof. dr. Ivana Šibera. Godine 2009. na Fakultetu političkih znanosti, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću, izabran je za docenta.

Usavršavao se u zemlji i inozemstvu iz odnosa s javnošću i upravljanja komuniciranjem. Kao stipendist američko-hrvatske zaklade Croatian Scholarship Fund iz San Francisca u nekoliko navrata gostovao je na američkim sveučilištima.

Objavio je sljedeće naslove: Hrvatska – identitet, imidž, promocija (2004) i Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću (2006) te više znanstvenih radova s područja odnosa s javnošću, medija, upravljanja identitetom i imidžom te međunarodnih odnosa. Među prvim je hrvatskim znanstvenicima koji su se sustavno počeli baviti ulogom imidža države u međunarodnim odnosima te upravljanjem identitetom i imidžom gradova i regija.

Od 2002. do 2006. sudjelovao je na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja Mediji i društvo, a od 2007. angažiran je na projektu Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU.

Uz znanstveni rad i predavanja na fakultetu angažiran je kao konzultant na više projekata upravljanja odnosima s javnošću i brendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu. Gost je predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.

Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (od 2008. član je Upravnog odbora), Hrvatskog komunikacijskog društva (član je Nadzornog odbora od 2007), Hrvatskog politološkog društva (član Izvršnog odbora od 2005) te Matice hrvatske (član izvršnog odbora Odbora za medije od 2007).


Više o autorovu radu i životu možete pročitati na njegovoj osobnoj mrežnoj stranici.

Knjige

Država kao brend

Država kao brend

249 str.

2009.