Autori

Joso Živković

Joso Živković

Joso Živković-Soja rođen je 1. travnja 1960. u Kostrču, općina Orašje.

Školovao se u rodnome mjestu, Orašju i Zagrebu. Živio je i radio u nekoliko država zapadne Europe, te puto­vao po svim kontinentima.

Objavljivao je u brojnim časopisima i sudjelovao na književnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Njego­ve pjesme zastupljene su u mnogim zajedničkim zbir­kama, antologijama i zbornicima pjesama u Europi i svijetu.

Pjesme su mu prevođene na engleski, njemački, dan­ski, francuski, španjolski, talijanski, ruski, bugarski, arapski i turski jezik.

Objavio je sljedeće zbirke pjesama: Koraci u sjeni, Sa­rajevo, 1988; Čekati dugu, Zagreb–Orašje, 1994; Gor­ka čaša, Zagreb–Orašje, 1997; Nenaviklost duše, Za­greb–Orašje, 2003; Tišina raspadanja, Mostar, 2015; Tragom pokorenih želja, Osijek–Mostar, 2019.

Za svoj pjesnički rad dobio je nagrade „Antun Bran­ko Šimić“, „Dubravko Horvatić i „Fra Martin Nedić“.

Član je Društva hrvatskih književnika, Društva hrvat­skih književnika Herceg Bosne i Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Knjige

Rast do dna

Rast do dna

151 str.

2021.