Autori

Igor Mikecin

Igor Mikecin

Rođen je 1968. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Studirao je filozofiju i germanistiku na zagrebačkom i ciriškom Filozofskom fakultetu te klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu u Zadru. Diplomirao je filozofiju i germanistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao radom Leibniz. Supstancijalitet i vrijeme te doktorirao obranivši disertaciju Religija, zajednica i sloboda u ranoga Hegela i Hölderlina.

Na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru bio je znanstveni novak od 1995. do 1998. Viši je asistent od 2004. do 2006., a od 2006. do 2008. docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Od 2008. radi na zagrebačkome Filozofskom fakultetu, isprva kao docent, a potom od 2013. kao izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju i predstojnik Katedre za povijest filozofije. Od 2019. kao redovni profesor drži nastavu napose iz povijesti grčke filozofije i klasične njemačke filozofije.

Dosad je objavio niz članaka, rasprava i studija u domaćoj i inozemnoj filozofskoj periodici, kao i prijevode filozofskih djela sa starogrčkog i njemačkog jezika, uz ostalo L. Wittgensteina, H.-G. Gadamera, W.-F. Otta, G.W.F. Hegela.

U Matici hrvatskoj, objavio je monografije o Heraklitu i Parmenidu, koje uz izvorne tekstove i prijevode donose i autorove filozofijske i filologijske komentare, a za tisak priredio je zbornik radova iz filozofije jezika Jezik i mišljenje.

Knjige

Heraklit

Heraklit

462 str.

2013.

Parmenid

Parmenid

302 str.

2018.