Autori

Nives Opačić

Nives Opačić

Nives Opačić rođena je 1944. u Vukovaru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1968. Jugoslavenske jezike i književnosti te Komparativnu književnost, a Češki jezik i književnost kao dopunu studija. Godine 1973. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radom Red riječi u djelima suvremenih hrvatskih pisaca. Mentor joj je bio prof. dr. Ljudevit Jonke.

Od 1974. do 2004. predavala je Kulturu govorenja, čitanja i pisanja studentima kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1972. do 1974. radila je kao ugovorni lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, a od 1979. do 1981. na Sveučilištu u Rimu. Drži radionice za prevoditelje raznih struka i profila (književne i stručne), a niz godina predavala je hrvatski kao drugi i strani jezik strancima (na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i u inozemstvu). Kao jezična savjetnica i recenzentica surađuje s gotovo svim većim hrvatskim izdavačkim kućama (Školska knjiga, Profil, Ljevak, Alfa, Mozaik knjiga, Forum itd.). Kao popularizatorica hrvatskoga standardnog jezika već trideset godina drži predavanja o hrvatskom jeziku članovima stručnih aktiva profesora i učitelja hrvatskoga jezika diljem Hrvatske, gostuje u narodnim i gradskim knjižnicama, u ograncima Matice hrvatske – svuda gdje ima zainteresiranih za hrvatski jezik.

Godine 1972. osnovala je Društvo hrvatskih lektora (kojemu je u dva mandata bila i predsjednica). Znanstvene i stručne radove objavljuje u časopisima »Jezik«, »Filologija«, »Radovi Zavoda za slavensku filologiju«, »Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje «, u zbornicima Društva za primijenjenu lingvistiku i »Riječki filološki dani« itd. Četrdesetak jezičnih savjeta objavila je u »Vjesniku «, nekoliko stotina u obrazovnim emisijama Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije (emisije Govorimo hrvatski, Jezikomjer, Hrvatski u zrcalu, Jezični petak, Navrh jezika, Trenutak spoznaje). Na Hrvatskom katoličkom radiju godinu dana bila je urednica dvaju ciklusa polusatnih emisija: jezične, Tu, pokraj nas, i emisije Poetski putopis s temama iz hrvatske književnosti.

Od 1999. piše u »Vijencu«, listu za kulturu Matice hrvatske (stalna jezikoslovna rubrika), a povremeno i u »Hrvatskoj reviji«. Suautorica je Matičine knjige Jezik na križu Križ na jeziku (2005). Od 2004. u listu »Novinar« ima stalnu jezičnu kolumnu Recite im ... (analiza novinarskih, voditeljskih i spikerskih pogrešaka u raznim medijima), a od 2010. također jezikoslovnu rubriku Ulicama lutam u »Glasu Trešnjevke«.

Sudjelovala je u lingvističkim projektima Zagrebački kontrastivni projekt engleskog i hrvatskog ili srpskog jezika (1974-1994), voditelj akademik R. Filipović; Hrvatski za strance (2002-2006), voditelj prof. dr. sc. I. Pranjković; Hrvatski kao drugi i strani jezik (2002-2006), voditeljica prof. dr. sc. Z. Jelaska. Trenutno je suradnica na projektu Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura (od 2007), voditeljica dr. sc. B. Kryžan-Stanojević.

Od 2002. službeno je u mirovini, no znanstvenim radom bavi se i dalje. Piše knjige i članke o hrvatskom jeziku, predaje o hrvatskom jeziku po cijeloj Hrvatskoj, a po nekim njezinim tekstovima učenici jedne osnovne zagrebačke škole (na Žitnjaku) pripremili su sa svojom profesoricom (S. Čubrilo) igrokaz za Lidrano.

Udana je, majka dvojice odraslih sinova. Živi u Zagrebu.

Njezin cjelokupni rad (znanstveni i pedagoški) uvrstio ju je među najdosljednije promicatelje hrvatskoga jezika i kulture u Hrvatskoj i u velikom dijelu slavističkoga svijeta. Po jasnoći kojom govori i piše o hrvatskom jeziku prepoznata je i u široj javnosti, čime na najbolji način popularizira hrvatski jezik i čuva hrvatski nacionalni identitet. Godine 2010. dobila je Godišnju državnu nagradu za popularizaciju i promicanje znanosti za 2009. (dodjeljuje Hrvatski sabor), na Sajmu knjiga u Puli 2010. nagradu Kiklop za leksikografiju (za knjigu Reci mi to kratko i jasno – Hrvatski za normalne ljude), a 25. listopada 2011. priznanje za dugogodišnji rad na hrvatskom jeziku, što ga je te godine prvi put dodijelio Kršćanski akademski krug iz Zagreba.

Javlja se jezičnim savjetima u emisiji Hrvatskoga radija (Govorimo hrvatski), povremeno i u obrazovnim sadržajima Hrvatske televizije (emisije Trenutak spoznaje i Slova do krova), a od sezone 2010/2011. jednom tjedno jezičnom emisijom Ispeci, pa reci na Radio- Ogulinu i na ogulinskom internetskom portalu.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske i Društva za promicanje orguljske glazbe »Franjo Dugan«.

Objavila je sljedeće naslove: Iza riječi. Prtinom i cijelcem, Matica hrvatska, Zagreb 2005. (1. izd.), 2006. (2. izd.) i 2010. (3. izd.); Jezikomjer. Vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku, u suautorstvu s Jasminom Nikić-Ivanišević i Zoranom Zlatarom (knjiga + 2 zvučna CD-a), Croma Co., Stobreč 2005. (1. izd.) i 2006. (2. izd.); Hrvatski u zagradama. Globalizacijske jezične stranputice, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2006. (dva izd.); Hrvatski jezični putokazi. Od razdraganosti preko straha do ravnodušnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007.; Moja draga škola, Profil, Zagreb 2009. (1. izd.) i 2010. (2. izd.); Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Profil, Zagreb 2009.; Reci mi to kratko i jasno. Hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb 2009.; Pod Velikim medvjedom. Špartanje po sjevernoj hemisferi, Matica hrvatska, Zagreb 2012.; Hrvatski ni u zagradama, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2012.; Novi jezični putokazi. Hrvatski na raskrižjima, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2014.; Malena mjesta srca mog, Alfa, Zagreb, 2015.; Osjenčane riječi, Matica hrvatska, Zagreb 2017.

Knjige

Iza riječi

Iza riječi

305 str.

2006.

Iza riječi

Iza riječi

334 str.

2010.

Iza riječi

Iza riječi

305 str.

2005.

Osjenčane riječi

Osjenčane riječi

491 str.

2017.

Pod Velikim medvjedom

Pod Velikim medvjedom

286 str.

2012.

Rakova djeca

Rakova djeca

330 str.

2023.

Završne riječi, ipak

Završne riječi, ipak

330 str.

2020.