Autori

Ivana Mikulić

Ivana Mikulić

Ivana Mikulić (r. Pepić) rođena je 1984. u Gradačcu. Jednopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskome fakultetu u Osijeku. Godine 2014. obranila je doktorsku disertaci­ju pod naslovom Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća.

Zaposlena je na Katedri za staru hrvatsku književnost Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku od 2008. kao asistentica, a od 2018. kao docentica. Sudjeluje na domaćim i stranim skupovima te objav­ljuje stručne i znanstvene radove iz područja starije hrvatske knji­ževnosti i književne antropologije.

U suautorstvu sa Zlatom Šundalić napisala je znanstvenu monografiju O smješnicama & smješnice (Osijek, 2011).

Knjige

Znati put

Znati put

337 str.

2020.