Autori

Marko Kovačić

Marko Kovačić

Marko Kovačić rođen je 24. svibnja 1970. u Zagrebu, gdje je i maturirao 1988. na Matematičko-informatičkoj gimnaziji. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je opću lingvistiku te talijanski jezik i književnost (1997).

Magistarski rad pod naslovom »Grecizmi u modernom hrvatskom jeziku« obranio je 2002. Doktorirao je s tezom »Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku« iz Humanističkih znanosti, polje Filologija, na Filozofskome fakultetu Sve­učilišta u Zagrebu.

Tijekom studija pohađao je tečajeve stranih jezika i usavršavao se na duljim studijskim boravcima u SAD-u, Italiji, Finskoj, Mađarskoj, Argentini i Njemačkoj.

Radio je kao nastavnik u dopunskoj nastavi hrvatskog jezika i kulture u Njemačkoj u sklopu programa Ministarstva prosvjete i športa u akadem­skoj godini 2001./2002.

Akademsku godinu 2002/2003. proveo je na Sveučilištu Indiana u Bloo­mingtonu kao stipendist Fulbrightove zaklade, u svojstvu lektora hrvat­skog jezika.

Radio je i kao redaktor hrvatskog izdanja časopisa »National Geographic« i zatim časopisa »National Geographic Junior« od 2003. do 2012. godine u sklopu naklade »Klett«, gdje također redigira priručnike i udžbenike stranih jezika. Redigira i izdanja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu sa­vjetodavnu službu.

Od 1999. bavi se književnim prevođenjem s engleskog i talijanskoga jezi­ka, a 2003. kao član Društva hrvatskih književnih prevoditelja stječe status samostalnog umjetnika.

Surađuje s brojim nakladnicima i Hrvatskom televizijom kao prevoditelj i redaktor te kao autor u časopisima »Jezik« i »Vijenac«, gdje objavljuje znanstvene i stručne članke, sudjeluje u izradi televizijskih i radijskih priloga s temama iz lingvistike i teorije prevođenja.

Objavio je knjige Grecizmi u suvremenom hrvatskom jeziku  i Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku (Zagreb 2019).

Knjige