Autori

Manfried Rauchensteiner

Manfried Rauchensteiner

Austrijski povjesničar (Villach, 1942). Gimanaziju završava u rodnome gradu, studij povijesti i germanistike na Bečkome sveučilištu (1966), a studij pomoćnih povijesnih znanosti na Austrijskome povijesnom institutu (1968). Od 1966. radi u bečkome Vojno-povijesnom muzeju (Heeresgeschichtliches Museum), kojemu je od 1992. do 2005. bio i ravnateljem. Nakon habilitacije 1975. predavao je austrijsku povijest na Sveučilištu i na Diplomatskoj akademiji u Beču.

Autor je petnaest knjiga te brojnih znanstvenih i stručnih priloga o austrijskoj i vojnoj povijesti objavljenih u časopisima i novinama. Istakao se i kao urednik i suradnik niza edicija i televizijskih produkcija  vojno-povijesne tematike.

Knjige