Autori

Torquato Tasso

Torquato Tasso

Torquato Tasso (1544-1595), talijanski pjesnik. Studirao je pravo i filozofiju, boravio na dvorovima uglednih zaštitnika u Ferrari i Parizu, lutao Italijom i nakon pogoršanja duševne bolesti posljednje godine života proveo u bolnicama, zapravo zatvorima, te umro u samostanu. Čitav je život pisao liriku (oko 2000 pjesama), uglavnom u stalnim oblicima soneta, kancona, madrigala i stanci, s tematikom u rasponu od ljubavne do prigodne i nabožne, u kojoj ima i vrhunskih ostvarenja sjetne osjećajnosti i dramatičnog odjeka nemira i patnje, što su izuzetno cijenili romantičari. Popularnost je stekao pastirskom dramom Aminta, koju je Dinko Zlatarić (1558-1613) preveo na hrvatski prije nego što je objavljen izvornik, a koja je postala uzorom pastirske književnosti, omiljene na dvorovima zbog projekcije utopijskoga života u prirodi. Odlikuje se dotjeranim izrazom i idiličnim ugođajem slobodnoga života koji je opreka životu na dvoru, ali i projekcija tobože savršenog reda dvorske kulture u prirodu. Životno mu je djelo ep Oslobođeni Jeruzalem (Gerusalemme liberata), na temu Prvoga križarskog rata, koji se smatra reprezentativnim djelom cjelokupne epohe baroka. Zbog prigovora uskogrudnih kritičara da ne odgovara pravilima i moralizmu tadašnje poetike, napisao je i novi ep Osvojeni Jeruzalem (Gerusalemme conquistata) koji nije dosegao umjetničku vrijednost prvoga. Od mladosti se bavio i književnom teorijom, ostavivši i danas zanimljive rasprave o epskoj poeziji. Potkraj života napisao je i Dijaloge (Dialoghi) u kojima raspravlja o tada aktualnim moralnim i književnim pitanjima, a objavio je i tragediju Kralj Torrismondo (Il re Torrismondo) o incestuoznoj ljubavi, te spjev Sedam dana stvorena svijeta (Le sette giornate del mondo creato). Tragičnim životom i izuzetno utjecajnim književnim djelom postao je legendom cjelokupne europske književnosti.
Milivoj Solar, Književni leksikon, str. 359.


Više o Torquatu Tassu možete pročitati u ljetopisu njegova života i djela što ga je priredio Mirko Tomasović uz prepjev Oslobođenog Jeruzalema.

Knjige

Oslobođeni Jeruzalem

Oslobođeni Jeruzalem

856 str.

2009.