Autori

Rüdiger Bubner

Rüdiger Bubner


Rüdiger Bubner (1941-2007), njemački filozof, "jedna od najbriljantnijih glava poslijeratne njemačke filozofije" bio je profesorom filozofije na Sveučilištu u Heidelbergu, članom Heidelberške Akademije znanosti, počasnim doktorom Teološkoga fakulteta Sveučilišta u Fribourgu, dugogodišnjim urednikom utjecajnog časopisa "Philosophische Rundschau", dugogodišnjim (od 1996) predsjednikom Međunarodne Hegelove udruge (Internationale Hegel-Vereinigung), jednog od najznačajnijih svjetskih filozofskih društava...

Više o Bubnerovu životu i djelu pročitajte u nekrologu što ga je u povodu Bubnerove smrti napisao Damir Barbarić za časopis Prologomena (br. 1/2007., str. 79-81).

Knjige

Estetsko iskustvo

Estetsko iskustvo

199 str.

1997.